Γραμμικά συστήματα
Αξιολόγηση Χρήστη: / 4
ΧείριστοΆριστο 

Θεωρία

 Ασκήσεις  

Τests

1.Πακέτο θεωρίας σχολικού βιβλίου

 1. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου  
    Ασκήσεις (προς λύση)  
    
    Κριτήρια
     
     
     
 
 
 
 
 
 Εφαρμογές Geogebra Εφαρμογές Livemath  
1. Γραμμική εξίσωση 1. Μέθοδος σύγκρισης  
2. Τεστ - Συντελεστής διεύθυνσης ευθείας 2. Μέθοδος αντικατάστασης  
3. Γραφική επίλυση συστήματος 2x2 3. Μέθοδος αντίθετων συντελεστών  
4.Επίλυση συστήματος 2x2 - Μέθοδος των οριζουσών    
5. Πρόβλημα 2 Β΄ Ομάδας σελίδας 22    
6. Πρόβλημα 3 Β΄ Ομάδας σελίδας 22    
7. Πρόβλημα 5 Β΄ Ομάδας σελίδας 22    
8. Πρόβλημα 7 Β΄ Ομάδας σελίδας 23    
9. Πρόβλημα 12 Β΄ Ομάδας σελίδας 23 (τυχαία δεδομένα)    
10. Πρόβλημα 12 Β΄ Ομάδας σελίδας 23(δικά σας δεδομένα)    
    
     
     
    
     
     
     
     
     
     
     

 
Copyright © 2021 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Καθηγητής Μαθηματικών. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Αριθμός επισκεπτών από 15/09/2005 .... Hit Counter