Αρχική Άλγεβρα Β΄ Λυκείου Τριγωνομετρία Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις
Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις
Αξιολόγηση Χρήστη: / 11
ΧείριστοΆριστο 

Θεωρία

 Ασκήσεις  

Τests

1.Τριγωνομετρικές εξισώσεις 

 1. Ασκήσεις ανάπτυξης  
  2. Ασκήσεις αντιστοίχισης  
  3. Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής  
  4. Ασκήσεις συμπλήρωσης κενού  
  5.  Ασκήσεις προς λύση  Κριτήρια
  6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ  
     
     
 
 
 
 
 
 Εφαρμογές Geogebra  Εφαρμογές Livemath   Εφαρμογές Skechpad 
1. Λύση της εξίσωσης ημx = α 1. Απλές τριγωνομετρικές εξισώσεις  
2. Λύση της εξίσωσης συνx = α    
3. Λύση της εξίσωσης εφx = α    
4. Λύση της εξίσωσης σφx = α     JCM - Excel
5. Λύση οιασδήποτε τριγωνομετρικής εξίσωσης    
     

 
Copyright © 2024 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Καθηγητής Μαθηματικών. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Αριθμός επισκεπτών από 15/09/2005 .... Hit Counter