Αρχική Άλγεβρα Β΄ Λυκείου Τριγωνομετρία Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις
Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις
Αξιολόγηση Χρήστη: / 12
ΧείριστοΆριστο 

Θεωρία

 Ασκήσεις  

Τests

1.Περιοδική συνάρτηση 

 1. Ασκήσεις προς λύση  
2. Το γράφημα του ημιτόνου    
3. Το γράφημα του συνημιτόνου 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ  
4. Το γράφημα της εφαπτομένης    Κριτήρια
5. Άρτια συνάρτηση    
6. Περιττή συνάρτηση    
7. Μονοτονία συνάρτησης    
 
 
 
 
 
 Εφαρμογές Geogebra  Εφαρμογές Livemath   Εφαρμογές Skechpad 
1. Μονάδες μέτρησης τόξων και γωνιών 1. Υπολογισμός του μήκους του τόξου 1. Ο τριγωνομετρικός κύκλος
2. Μετατροπές μονάδων 2. Τριγωνομετρικοί αριθμοί από τις συντεταγμένες σημείου 2. Το ημω σε τριγωνομετρικό κύκλο
3. Ο τριγωνομετρικός κύκλος 3. Υπολογισμός τριγωνομετρικών αριθμών 3. Το συνω σε τριγωνομετρικό κύκλο 
4. Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί 4. Η γραφική παράσταση του ημιτόνου 4. Η εφω σε τριγωνομετρικό κύκλο 
5Yπολογισμός του ημιτόνου 5. Η γραφική παράσταση του συνημιτόνου 5. Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας ω 
6Yπολογισμός του συνημιτόνου 6. Το συνιμίτονο  γωνίας  - Γράφημα 6. Η γραφική παράσταση του ημιτόνου
7. Yπολογισμός του ημιτόνου και συνημιτόνου 7. Το συνιμίτονο και το ημίτονο γωνίας - Γράφημα  7. Η γραφική παράσταση του συνημιτόνου
8Yπολογισμός τηε εφαπτομένης 8. Η γραφική παράσταση της εφαπτομένης 8. Η γραφική παράσταση της εφαπτομένης
9Yπολογισμός της συνεφαπτομένης 9. Η συνάρτηση f(x) = ημ(αx)  
10Yπολογισμός του ημx,εφx,σφx εκ του συνx  10. Η συνάρτηση f(x) = λημ(αx - β) + γ  JCM - Excel
11. Η γραφική παράσταση του ημιτόνου 11. Η συνάρτηση f(x) = συν(αx)  1. Μονοπαραμετρικές οικογένειες
12. Η γραφική παράσταση του συνημιτόνου 12. Η συνάρτηση f(x) = λσυν(αx - β) + γ   
13. Η γραφική παράσταση της εφαπτομένης 13. Η συνάρτηση f(x) = εφ(αx)  
14. Η γραφική παράσταση της συνεφαπτομένης 14. Η συνάρτηση f(x) = λεφ(αx - β) + γ   
15. Η συνάρτηση f(x) = ημkx    
16. Η συνάρτηση f(x) = αημ(λx + β)    
17. Η συνάρτηση f(x) = α/βημ(λ/μ.x)    
18. Η συνάρτηση f(x) = ασυν(λx + β)    
19. Η συνάρτηση f(x) = αεφ(λx + β)    
20. Η συνάρτηση f(x) = α/βσυνλ/μ.x)    
    

 
Copyright © 2024 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Καθηγητής Μαθηματικών. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Αριθμός επισκεπτών από 15/09/2005 .... Hit Counter