Πολυωνυμικές εξισώσεις
Αξιολόγηση Χρήστη: / 1
ΧείριστοΆριστο 

Θεωρία

 Ασκήσεις  

Τests

  Κριτήρια

1. Μεθοδολογία αντίστροφων εξισώσεων

  1. Ανάπτυξης   1. Κριτήριο αξιολόγησης 1
  2. Πολλαπλής επιλογής   
      
      
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 Εφαρμογές Geogebra  Εφαρμογές Livemath   Εφαρμογές Skechpad   JCM - Excel
  1. Ρίζες πολυωνύμου με χρήση του γραφήματος   
   2. Θεώρημα των Bolzano - Weirstrass   
   3. Προσδιορισμός ρίζας με το θεώρημα των Bolzano - Weirstrass   
   4. Το θεώρημα των ενδιάμεσων τιμών    
       
       

 
Copyright © 2021 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Καθηγητής Μαθηματικών. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Αριθμός επισκεπτών από 15/09/2005 .... Hit Counter