Διαίρεση πολυωνύμων
Αξιολόγηση Χρήστη: / 1
ΧείριστοΆριστο 

Θεωρία

 Ασκήσεις  

Τests

  Κριτήρια

1. Μεθοδολογία στη διαίρεση πολυωνύμων

  1. Ανάπτυξης   1. Κριτήριο αξιολόγησης 1
  2. Πολλαπλής επιλογής   
      
      
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 Εφαρμογές Geogebra  Εφαρμογές Livemath   Εφαρμογές Skechpad   JCM - Excel
1. Σχήμα του Horner (πολυωνυμικές 4ου βαθμού)  1. Είναι ο αριθμός ρ ρίζα του πολυωνύμου Ρ(x);   
   2. Ρίζες πολυωνύμου   
   3. Ρίζες πολυωνύμου με χρήση του γραφήματος   
   4. Διαίρεση πολυωνύμου με τον παράγοντα x - ρ    
   5. Διαίρεση πολυωνύμου     
       

 
Copyright © 2021 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Καθηγητής Μαθηματικών. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Αριθμός επισκεπτών από 15/09/2005 .... Hit Counter