Πολυώνυμα
Αξιολόγηση Χρήστη: / 4
ΧείριστοΆριστο 

Θεωρία

 Ασκήσεις  

Τests

  Κριτήρια

  1. Ανάπτυξης   
  2. Πολλαπλής επιλογής   
      
      
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 Εφαρμογές Geogebra  Εφαρμογές Livemath   Εφαρμογές Skechpad   JCM - Excel
   1. Πράξεις πολυωνύμων   
   2. Αριθμητική τιμή πολυωνύμου - Άσκηση 1   
   3. Αριθμητική τιμή πολυωνύμου - Άσκηση 2   
   4. Αριθμητική τιμή πολυωνύμου - Άσκηση 3    
       
       

 
Copyright © 2021 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Καθηγητής Μαθηματικών. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Αριθμός επισκεπτών από 15/09/2005 .... Hit Counter