Λογαριθμική συνάρτηση
Αξιολόγηση Χρήστη: / 1
ΧείριστοΆριστο 

Θεωρία

 Ασκήσεις  

Τests

 

 

 1. Ανάπτυξης    
  2. Αντιστοίχισης    
  3. Πολλαπλής επιλογής   Κριτήρια  
  4. Σωστό - Λάθος    
  5. Συμπλήρωσης κενού    
  6. Διάταξης    
 
 
 
 
 
 
 
 Εφαρμογές Geogebra  Εφαρμογές Livemath   Εφαρμογές Skechpad   
1. Μελέτη λογαριθμικής συνάρτησης 1. Λογαριθμικές συναρτήσεις 1. Η λογαριθμική συνάρτηση  
2. Επίλυση λογαριθμικής εξίσωσης 2. Κάθετες ασύμπτωτες     
  3. Λογαριθμικές συναρτήσεις με βάσεις αντίστροφους αριθμούς    
  4. Μονοτονία λογαριθμικών συναρτήσεων  JCM - Excel - Javascript  
  5. Η συνάρτηση f(x) = klogα(βx + γ) + c  1. Η λογαριθμική συνάρτηση  
  6. Λογαριθμικές εξισώσεις 1     
  7. Λογαριθμικές εξισώσεις 2    

 
Copyright © 2024 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Καθηγητής Μαθηματικών. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Αριθμός επισκεπτών από 15/09/2005 .... Hit Counter