Λογάριθμοι
Αξιολόγηση Χρήστη: / 10
ΧείριστοΆριστο 

Θεωρία

 Ασκήσεις  

Τests

  

 

 1. Ανάπτυξης   
  2. Αντιστοίχισης    
  3. Πολλαπλής επιλογής  Κριτήρια  
  4. Σωστό - Λάθος  1. Κριτήριο αξιολόγησης 1  
  5. Συμπλήρωσης κενού    
  6. Διάταξης    
  
  
  
 
 Εφαρμογές Geogebra  Εφαρμογές Livemath   Εφαρμογές Skechpad   
  1. Υπολογισμός λογαρίθμου - Σύγκριση - Λύση απλής λογαριθμικής συνάρτησης    
  2. Απλές λογαριθμικές εξισώσεις   JCM - Excel - Javascript  
  3. Εύρεση λογαρίθμου - Έλεγχος  1. Υπολογισμός λογαρίθμου  
  4. Πράξεις λογαρίθμων    
  5. Απλοποίηση λογαριθμικής παράστασης    
  6. Τύπος αλλαγής βάσης    

 
Copyright © 2024 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Καθηγητής Μαθηματικών. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Αριθμός επισκεπτών από 15/09/2005 .... Hit Counter