Εκθετική συνάρτηση
Αξιολόγηση Χρήστη: / 4
ΧείριστοΆριστο 

Θεωρία

 Ασκήσεις  

Τests

 


 1. Ανάπτυξης   
  2. Αντιστοίχισης    
  3. Πολλαπλής επιλογής   Κριτήρια  
  4. Σωστό - Λάθος  1. Κριτήριο αξιολόγησης 1  
  5. Συμπλήρωσης κενού    
  6. Διάταξης    
 
 
 
 
 
 
 
 Εφαρμογές Geogebra  Εφαρμογές Livemath   Εφαρμογές Skechpad   
1.Μελέτη της εκθετικής συνάρτησης  1. Απλές εκθετικές εξισώσεις της μορφής αx = β  1. Μελέτη της εκθετικής συνάρτησης 
2.Επίλυση εκθετικών εξισώσεων   2. Απλές εκθετικές εξισώσεις της μορφής αx = β και αf(x)g(x)    
  3. Εκθετικές εξισώσεις με αντικατάσταση    
  4. Ημιζωή ραδιενεργών στοιχείων  JCM - Excel - Javascript  
  5. Οριζόντιες ασύμπτωτες εκθετικών συναρτήσεων  1.  Η εκθετική συνάρτηση  
  6. Η εκθετική συνάρτηση f(x) = kαβx + γ + c  2.  Υπολογισμός τιμών με την εκθετική  
  7. Εκθετικές συναρτήσεις  με βάσεις αντίστροφους αριθμούς    
  8. Μονοτονία εκθετικών συναρτήσεων    

 
Copyright © 2024 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Καθηγητής Μαθηματικών. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Αριθμός επισκεπτών από 15/09/2005 .... Hit Counter