Αρχική Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου Στατιστική Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων
Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων PDF Print E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 4
ΧείριστοΆριστο 

Θεωρία

 Ασκήσεις  

Τests

  Κριτήρια
   1. Ανάπτυξης    
   2. Αντιστοίχισης   
   3. Πολλαπλής επιλογής    
   4. Σωστό - Λάθος    
   5. Συμπλήρωσης κενού    
 

 
 
 
 
 
 
 Εφαρμογές Geogebra  Εφαρμογές Livemath   Εφαρμογές Skechpad   JCM - Excel
1. Διάγραμμα Συχνοτήτων-Πολύγωνο συχνοτήτων      1. Πακέτο στατιστικής (Εxcel)
      2. Τιμές-Διαλογή-Κατανομή-Επεξεργασία-Διαγράμματα(Excel)
3. Ραβδόγραμμα Συχνοτήτων-Σχετ. Συχν, Ποιοτικής μεταβλητής(2)      3. Κατασκευή κλάσεων (Εxcel)
4. Ραβδόγραμμα Σχετ. Συχνοτήτων δύο συνόλων Ποιοτικής μεταβλητής     4. Ιστόγραμμα  συχνοτήτων (Εxcel)
5. Διάγραμμα Συχνοτήτων-Πολύγωνο Συχνοτήτων Ποσοτικής     5, Ιστόγραμμα σχετικών συχνοτήτων (Εxcel)
6. Διάγραμμα Σχετικών Συχνοτήτων-Πολύγωνο  Ποσοτικής     6.
Ιστόγραμμα αθροιστικών συχνοτήτων (Εxcel)
7. Κυκλικό διάγραμμα     7. Ιστόγραμμα αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων (Excel)
8. Σημειόγραμμα      
9. Ιστόγραμμα Συχνοτήτων      
10. Ιστόγραμμα Σχετικών Συχνοτήτων      
11. Ιστόγραμμα - Πολύγωνο Αθροιστικών Συχνοτήτων      
12. Ιστόγραμμα - Πολύγωνο Αθροιστικών Σχετικών Συχνοτήτων       

Επιστροφή

 
Copyright © 2024 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Καθηγητής Μαθηματικών. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Αριθμός επισκεπτών από 15/09/2005 .... Hit Counter