Τα τρίγωνα
Αξιολόγηση Χρήστη: / 26
ΧείριστοΆριστο 
3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
Αν δύο τρίγωνα έχουν τις πλευρές τους ίσες μία προς μία , τότε είναι ίσα
     3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων
       
Ύπαρξη καθέτου από σημείο Α της ευθείας (ε) προς την (ε)  -  Κατασκευή 1
Από σημείο Κ , που βρίσκεται στην ευθεία (ε) , να χαράξετε ευθεία που να περνά από το Κ , και να είναι κάθετη στην ευθεία (ε) - Πρώτη κατασκευή
     Ύπαρξη καθέτου από σημείο προς ευθεία
       
Ύπαρξη καθέτου από σημείο Α της ευθείας (ε) προς την (ε)  -  Κατασκευή 2
Από σημείο Κ , που βρίσκεται στην ευθεία (ε) , να χαράξετε ευθεία που να περνά από το Κ , και να είναι κάθετη στην ευθεία (ε) - Δεύτερη κατασκευή
    Ύπαρξη καθέτου από σημείο προς ευθεία - 2
       
Ύπαρξη καθέτου από σημείο Α εκτός ευθείας (ε)  -  Κατασκευή 1
Από σημείο Κ , που βρίσκεται έξω από την ευθεία (ε) , να χαράξετε ευθεία που να περνά από το Κ , και να είναι κάθετη στην ευθεία (ε) - Πρώτη κατασκευή
    Ύπαρξη καθέτου από σημείο προς ευθεία - 1
       
Ύπαρξη καθέτου από σημείο Α εκτός ευθείας (ε)  -  Κατασκευή 2
Από σημείο Κ , που βρίσκεται έξω από την ευθεία (ε) , να χαράξετε ευθεία που να περνά από το Κ , και να είναι κάθετη στην ευθεία (ε) - Δεύτερη κατασκευή
    Ύπαρξη καθέτου από σημείο προς ευθεία - 2
       
Ο Κύκλος
Ο κύκλος , ως γεωμετρικός τόπος σημείων του επιπέδου
Η εφαρμογή αυτή κατασκευάζει κύκλο , αφού δοθούν το κέντρο και η ακτίνα του
Μπορείτε να μετακινήσετε το κέντρο Ο του κύκλου , και να δώσετε την ακτίνα R , που θέλετε
    Ο Κύκλος
       
Η μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος
Η μεσοκάθετος , ως γεωμετρικός τόπος σημείων του επιπέδου
Η εφαρμογή αυτή κατασκευάζει την μεσοκάθετη , αφού δοθεί ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ
Μπορείτε να αυξομοιώσετε το μήκος του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, μετακινώντας τα σημεία Α και Β
    Η μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος

     
Η διχοτόμος γωνίας
Η διχοτόμος γωνίας , ως γεωμετρικός τόπος σημείων του επιπέδου
Η εφαρμογή αυτή κατασκευάζει την διχοτόμο μιας γωνίας xΟy.
Μπορείτε να δημιουργήσετε την γωνία που θέλετε , μετακινώντας την κορυφή Ο  και τους οδηγούς που βρίσκονται στις πλευρές Οx , Oy της γωνίας
     Η διχοτόμος γωνίας

     
Κατασκευή διχοτόμου γωνίας
Με την εφαρμογή αυτή , κατασκευάζουμε την διχοτόμο μιας γωνίας με κανόνα και διαβήτη
    κατασκευή διχοτόμου γωνίας
       
Η Τριγωνική ανισότητα
Αν σας δοθούν τα μήκη τριών ευθύγραμμων τμημάτων , πότε ορίζεται τρίγωνο με τα μήκη αυτά;
Διερευνήστε το θέμα αυτό , με την εφαρμογή αυτή.
    Η τριγωνική ανισότητα
       
Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου
Με την εφαρμογή αυτή , εξετάστε τις σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου , και διατυπώστε τα συμπεράσματά σας.
    Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου
       
Σχετικές θέσεις δύο κύκλων
Με την εφαρμογή αυτή , εξετάστε τις σχετικές θέσεις δύο κύκλων , μελετώντας τις ακτίνες του και το μήκος της διακέντρου , και διατυπώστε τα συμπεράσματά σας.
    Σχετικές θέσεις δύο κύκλων
       
Κατασκευή εφαπτομένης από σημείο που βρίσκεται έξω από κύκλο
Με την εφαρμογή αυτή , κατασκευάζουμε την εφαπτομένη ενός κύκλου που διέρχεται από σημείο που βρίσκεται έξω από δοσμένο κύκλο
    Κατασκευή εφαπτομένης κύκλου από σημείο εκτός αυτού
       
Κατασκευή τριγώνου από β =ΑΓ , γ = ΑΒ και γωνία Α
Με την εφαρμογή αυτή , κατασκευάζουμε το τρίγωνο με τα παραπάνω δοσμένα στοιχεία
    Κατασκευή τριγώνου από β =ΑΓ , γ = ΑΒ και γωνία Α
       
Κατασκευή τριγώνου από β =ΑΓ , γ = ΑΒ και α = ΒΓ
Με την εφαρμογή αυτή , κατασκευάζουμε το τρίγωνο με τα παραπάνω δοσμένα στοιχεία
    Κατασκευή τριγώνου από β =ΑΓ , γ = ΑΒ  και α = ΒΓ
 
Copyright © 2019 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Καθηγητής Μαθηματικών. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Αριθμός επισκεπτών από 15/09/2005 .... Hit Counter