Παράλληλες ευθείες
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
Κατασκευή παράλληλης από σημείο σε ευθεία (ε)
Δίνονται μια ευθεία (ε) και ένα σημείο Α εκτός αυτής.Να κατασκευάσετε ευθεία , η οποία να είναι παράλληλη της (ε) και να διέρχεται από το Α
  Κατασκευή παράλληλης ευθείας από σημείο εκτός αυτής
    
Ο περιγεγραμμένος κύκλος
Ο περιγεγραμμένος κύκλος είναι ο κύκλος που διέρχεται από τις κορυφές του τριγώνου.
Πώς κατασκευάζεται ο περιγεγραμμένος κύκλος;
Ποιό είναι το κέντρο του και η ακτίνα του;
  Ο περιγεγραμμένος κύκλος
    
Ο εγγεγραμμένος κύκλος
Ο εγγεγραμμένος κύκλος είναι ο κύκλος που εφάπτεται στις πλευρές του τριγώνου.
Πώς κατασκευάζεται ο εγγεγραμμένος κύκλος;
Ποιό είναι το κέντρο του και η ακτίνα του;
  Ο εγγεγραμμένος κύκλος
    
Το άθροισμα των γωνιών τριγώνου
Ποιο είναι το άθροισμα των γωνιών ενός τυχαίου τριγώνου ΑΒΓ;
Μπορείτε να μετακινήσετε την κορυφή Α του τριγώνου ΑΒΓ , και στη συνέχεια , ακολουθώντας τα βήματα της εφαρμογής, διαπιστώστε ποιο είναι το άθροισμα των γωνών του ΑΒΓ
  Το άθροισμα των γωνιών τριγώνου
    
Το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών ν - γώνου
Ποιο είναι το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών ενός τυχαίου κυρτού ν - γώνου;;
Χρησιμοποιείστε το σύμβολο της σμίκρυνσηςτης εφαρμογής αυτής, και διαπιστώστε ποιο είναι το ζητούμενο άθροισμα.
  Το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών τυχαίου κυρτού ν-γώνου
    
    
    
 
Copyright © 2019 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Καθηγητής Μαθηματικών. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Αριθμός επισκεπτών από 15/09/2005 .... Hit Counter