Παραλληλόγραμμα-Τραπέζια
Αξιολόγηση Χρήστη: / 13
ΧείριστοΆριστο 
Iδιότητες του παραλληλογράμμου
Στην εφαρμογή αυτή , αποδεικνύονται οι βασικές ιδιότητες , που αφορούν τα παραλληλόγραμμα
  Ιδιότητες του παραλληλογράμμου
    
Τα μέσα των δύο πλευρών τριγώνου
Το ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει τα μέσα δύο πλευρών ενός τριγώνου, τι σχέση έχει με το μήκος της τρίτης πλευράς;
Ποια είναι η θέση του , ως προς την τρίτη πλευρά;
  Τα μέσα των δύο πλευρών ενός τριγώνου
    
Η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου - 1
Βρείτε την σχέση ανάμεσα στην υποτείνουσα ενός ορθογωνίου τριγώνου και της διαμέσου που αντιστοιχίζεται σ΄αυτήν - Πρώτη απόδειξη
  Η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου
    
Η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου - 2
Βρείτε την σχέση ανάμεσα στην υποτείνουσα ενός ορθογωνίου τριγώνου και της διαμέσου που αντιστοιχίζεται σ΄αυτήν- Δεύτερη απόδειξη
  Η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου - 2
    
Γωνία 30ο σε ορθογώνιο τρίγωνο
Αν η μία οξεία γωνία σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο είναι 30ο , τότε υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των πλευρών του τριγώνου;
  Γωνία 30 μοίρες σε ορθογώνιο τρίγωνο
 
Copyright © 2019 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Καθηγητής Μαθηματικών. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Αριθμός επισκεπτών από 15/09/2005 .... Hit Counter