Εγγεγραμμένα σχήματα
Αξιολόγηση Χρήστη: / 4
ΧείριστοΆριστο 
Σχέση επίκεντρης και εγγεγραμμένης γωνίας - Θεωρία
Ανακαλύψτε την σχέση μετεξύ της επίκεντρης και εγγεγραμμένης γωνίας που βαίνουν στο ίδιο τόξο
Η εφαρμογή αυτή αποτελεί απόδειξη του σχετικού θεωρήματος
  Σχέση επίκεντρης και εγγεγραμμένης γωνίας
    
Σχέση επίκεντρης και εγγεγραμμένης γωνίας-Εξομοίωση
Ανακαλύψτε την σχέση μετεξύ της επίκεντρης και εγγεγραμμένης γωνίας που βαίνουν στο ίδιο τόξο
Η εφαρμογή αυτή αποτελεί εξομοίωση (με κίνηση) της επίκεντρης και της εγγεγραμμένης
  Σχέση επίκεντρης και εγγεγραμμένης γωνίας -Εξομοιωτής
    
Κατασκευή εφαπτομένων από σημείο εκτός κύκλου
Πως κατασκευάζουμε τις εφαπτόμενες ενός κύκλου από ένα σημείο Α , που βρίσκεται έξω από αυτόν;
  Κατασκευή εφαπτομένων από σημείο εκτός κύκλου
    
Κατασκευή εξωτερικής εφαπτομένης δύο κύκλων
Πως κατασκευάζουμε τις κοινές εξωτερικές εφαπτόμενες δύο κύκλων;
Αν R και ρ είναι οι ακτίνες των δύο κύκλων , ασχοληθείτε με τις περιπτώσεις:
ι) R > ρ ιι)
R < ρ ιιι)R = ρ
  Κατασκευή εξωτερικής εφαπτομένης δύο κύκλων
 
Copyright © 2020 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Καθηγητής Μαθηματικών. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Αριθμός επισκεπτών από 15/09/2005 .... Hit Counter