Αναλογίες
Αξιολόγηση Χρήστη: / 2
ΧείριστοΆριστο 
Διαίρεση ευθύγραμμου τμήματος σε ν ίσα μέρη
Πως θα διαιρέσετε ένα δοσμένο ευθύγραμμο τμήμα σε ν ίσα μέρη;
(Ο αριθμός ν είναι φυσικός και μεγαλύτερος του δύο)
  Διαίρεση ευθύγραμμου τμήματος σε ν ίσα μέρη
    
Εσωτερική διαίρεση ευθύγραμμου τμήματος
Πως θα διαιρέσετε εσωτερικά ένα δοσμένο ευθύγραμμο τμήμα σε δοσμένο λόγο μ/ν;
Δηλαδή , να εντοπίσετε ένα σημείο Ζ , εσωτερικό ενός δοσμένου ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ , ώστε ο λόγος ΖΑ/ΖΒ να είναι ίσος με μ/ν
  Εσωτερική διαίρεση ευθύγραμμου τμήματος
    
Εξωτερική διαίρεση ευθύγραμμου τμήματος
Πως θα διαιρέσετε εξωτερικά ένα δοσμένο ευθύγραμμο τμήμα σε δοσμένο λόγο μ/ν;
Δηλαδή , να εντοπίσετε ένα σημείο Ζ , εξωτερικό ενός δοσμένου ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ , ώστε ο λόγος ΖΑ/ΖΒ να είναι ίσος με μ/ν
  Εξωτερική διαίρεση ευθύγραμμου τμήματος
    
Αρμονική διαίρεση ευθύγραμμου τμήματος
Πως θα διαιρέσετε εσωτερικά και εξωτερικά ένα δοσμένο ευθύγραμμο τμήμα σε δοσμένο λόγο μ/ν;
Δηλαδή , να εντοπίσετε δύο σημεία Η και Ζ , Η εσωτερικό και Ζ εξωτερικό ενός δοσμένου ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ , ώστε ο λόγος ΖΑ/ΖΒ να είναι ίσος με τον λόγο ΗΑ/ΗΒ ίσοι με μ/ν
  Αρμονική διαίρεση ευθύγραμμου τμήματος
    
Τετάρτη ανάλογος τριών ευθύγραμμων τμημάτων 1
Όταν σας δοθούν τρία ευθύγραμμα τμήματα α , β , γ , μπορείτε να κατασκευάσετε ένα ευθύγραμμο τμήμα x , τέτοιο , ώστε α/β = γ/x; - Πρώτη απόδειξη
  Τετάρτη ανάλογος τριών ευθύγραμμων τμημάτων α , β , γ - 1
    
Τετάρτη ανάλογος τριών ευθύγραμμων τμημάτων 2
Όταν σας δοθούν τρία ευθύγραμμα τμήματα α , β , γ , μπορείτε να κατασκευάσετε ένα ευθύγραμμο τμήμα x , τέτοιο , ώστε α/β = γ/x; - Δεύτερη απόδειξη
  Τετάρτη ανάλογος τριών ευθύγραμμων τμημάτων α , β , γ - 2
    
Τετάρτη ανάλογος τριών ευθύγραμμων τμημάτων 3
Όταν σας δοθούν τρία ευθύγραμμα τμήματα α , β , γ , μπορείτε να κατασκευάσετε ένα ευθύγραμμο τμήμα x , τέτοιο , ώστε α/β = γ/x; - Τρίτη απόδειξη
  Τετάρτη ανάλογος τριών ευθύγραμμων τμημάτων α , β , γ - 3
    
Συζυγή αρμονικά σημεία
Όταν σας δοθεί ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ και ένα σημείο Μ εσωτερικό του ΑΒ , μπορείτε να εντοπίσετε ένα σημείο Δ εξωτερικό του ΑΒ , τέτοιο , ώστε ΜΑ/ΜΒ = ΔΑ/ΔΒ;
  Συζυγή αρμονικά σημεία
    
Ο Απολλώνιος κύκλος
Ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου , οι αποστάσεις των οποίων από δύο δοθέντα σημεία είναι σταθερός
  Ο Απολλώνιος κύκλος
 
Copyright © 2019 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Καθηγητής Μαθηματικών. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Αριθμός επισκεπτών από 15/09/2005 .... Hit Counter