Αρχική Ροή Ειδήσεων Ανακοινώσεις Υπουργείου Παιδείας (rss feed)
Τελευταία Νέα από άλλους δικτυακούς τόπους
Αποσπάσεις/Διορισμοί


 • 24-03-15 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-δασκάλων σε τάξεις υποδοχής Ζ.Ε.Π. ...

   

  Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το διδακτικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 2 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν σε Tάξεις Yποδοχής Ζ.Ε.Π. των Δημοτικών Σχολείων που έχουν οριστεί με σχετικές Αποφάσεις των Περιφερειακών Δ/ντών Π.Ε. & Δ.Ε, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία - ΑΠ1, ΑΠ2 και ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2014-2015.

  Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 έως την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015.

   

  Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

  Για τον πίνακα με τα ονόματα πατήστε εδώ. • 24-03-15 Πρόσληψη αναπληρωτή εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70-δασκάλων σε ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π. ...

   

  Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το διδακτικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής 1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων.

  Ο εν λόγω εκπαιδευτικός θα απασχοληθεί, για το διδακτικό έτος 2014-2015, σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας των Δημοτικών Σχολείων που ορίστηκαν με την αριθ. Φ. 1ΤΥ/809/101455/Γ1/30-9-2011 (ΦΕΚ 2197/2011 τ.Β΄) Y.A., όπως ισχύει, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – Άξονας Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

  Ο προσλαμβανόμενος οφείλει να παρουσιαστεί στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 έως την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015.

   

  Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

  Για τον πίνακα πατήστε εδώ. • 26-03-15 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του 1ου Περιφερειακού Επιμορφωτικού ...

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του 1ου Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) Αθήνας • 26-03-15 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Περιφερειακού Επιμορφωτικού ...

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) Λάρισσας • 24-03-15 Aνακοίνωση προκήρυξης πέντε (5) θέσεων Καθηγητών Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

  Aνακοίνωση προκήρυξης πέντε (5) θέσεων Καθηγητών Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης • 19-03-15 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Πατρών

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Πατρών • 17-03-15 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

  Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 10 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 4εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 18 έως την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015οπότε και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

  Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.

  Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ. • 17-03-15 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών σε ολοήμερα σχολεία της Α/θμιας εκπ/σης σχολικού έτους ...

  Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015.

  Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 3 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο Ολοήμερο Τμήμα των Ολοήμερων Νηπιαγωγείωνστο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

  Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 18 έως την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

  Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.

  Για τον πίνακα των ονομάτων πατήστε εδώ. • 17-03-15 Προκήρυξη τριών (3) θέσεων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  Για την προκήρυξη 4936/8-12-14 πατήστε εδώ.

  Για την προκήρυξη 4937/8-12-14 πατήστε εδώ.

  Για την προκήρυξη 4940/8-12-14 πατήστε εδώ. • 17-03-15 Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

                                                                                           

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α

   
   

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

  ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

  ΤΜΗΜΑ ΔΕΠ

  Πληροφορίες: Σ. Χασάνη

  Τηλέφωνο : 26510-07113

   

   

   

   

  Ιωάννινα, 20 - 2 - 2015

  Αριθμ.  Πρωτ. 9764

  Π Ρ Ο Σ

  Τις Διευθύνσεις των Εφημερίδων

  1.«αυγη-η εφημεριδα των συντακτων-

       ελευθερη ωρα» Αθήνα

  2.«ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ-ΑΥΡΙΑΝΗ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ»    

       Θεσ/νίκη

  3. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ» Πειραιάς

  4. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» Πάτρα

  5. «ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» Ρέθυμνο

  6. «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» Χανιά

  7. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» Μυτιλήνη

  8. «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ» Κομοτηνή

  9. «Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ» Κέρκυρα

  10. «ΜΑΓΝΗΣΙΑ» Βόλος

  11. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ» Κοζάνη

  12. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ» Τρίπολη

  13. «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»

         Ιωάννινα


  Σας στέλνουμε προκήρυξη για την πλήρωση (εξέλιξη) μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου μας και παρακαλούμε να τη δημοσιεύσετε στο αμέσως επόμενο φύλλο της εφημερίδας σας, με γραμματοσειρά επτά (7) στιγμών και με διάστιχο 8,5 στιγμών, και να γνωστοποιήσετε στο παραπάνω Τμήμα (Υπηρεσία) την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης.

              Για την εξόφληση του λογαριασμού στείλτε στην Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης (υπόψη κας Μάκη Σοφίας, τηλ. 26510-07133) του Πανεπιστημίου μας: α) Αίτηση, β) Τιμολόγιο, γ) Δύο φύλλα της εφημερίδας που έγινε η δημοσίευση και δ) Την εντολή με την προκήρυξη που σας στέλνουμε.-

              Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν δημοσιεύσετε την παρούσα προκήρυξη, παράκληση να μας επιστραφεί το ταχύτερο δυνατόν.-

  Κοινοποίηση

  - Υπουργ. Εσωτερικών και Διοικ. Ανασυγκρότησης

  - Υπουργ. Εξωτερικών (Υπηρ. Διαχ/σης & Ανάπτυξης Ιστοσελίδας)

     Ζαλοκώστα 2  - 106 71 Αθήνα

  -Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ

     (για ενημέρωση της Ιστοσελίδας Internet)

  -Όλα τα Α.Ε.Ι.

  - Όλα τα Ερευνητικά Κέντρα της Χώρας

  - Γεν. Γραμματείας ΄Ερευνας και Τεχνολογίας

   

    Εσωτερική διανομή

  - Π.Τ.Ν.                                                                                                                                            ME  TIMH

  - Δ/νση Διοικητικού                                                                                                                                O

  - Δ/νση Οικον. Διαχείρισης                                                                                            Προϊστάμενος Γραμματείας

  - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων(για το γραφείο WEB)

   

                                                                                                                                                 Λ.-Ν. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ

   

   

   

   

   

                                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

   

   

   

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                        Αριθμ. Πρωτ. 9764

             Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α

                          _______

   

   

  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

   

  Στο ΦΕΚ 73/17-2-2015 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 5105/8-12-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

  ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07189 και 07188)

  -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία».

           Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 21-4-2015.

  Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000444380

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)  και στη συνέχεια  να υποβάλουν στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης συνοδευόμενο από αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

              Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών στα τηλέφωνα 26510-07189 και 07188 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

                                                                                                                                  Ιωάννινα, 20 - 2- 2015                                                                                                                            Ο

                                                                                                      Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ

   

   

                                                                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

   
Copyright © 2015 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Καθηγητής Μαθηματικών ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΛΙΩΝ - ΚΡΗΤΗ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Αριθμός επισκεπτών από 15/09/2005 ....