Πρόβλημα:

Να βρείτε το πηλίκο και το υπόλοιπο της ευκλείδιας διαίρεσης

Πατήστε το κουμπί ¨Νέα δεδομένα"  για να δημιουργηθεί  νέος Διαιρετέος και διαιρέτης.

- Προσπαθείστε να μαζέψετε όσους περισσότερους βαθμούς μπορείτε
- Πατήστε το κουμπί ''Νέα δεδομένα". Στη συνέχεια , δώστε την απάντησή σας στο πλαίσιο , και μετά πατήστε το κουμπί ''Έλεγχος''
- Για κάθε σωστή απάντηση παίρνετε 20 βαθμούς.
- Για κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρούνται 10  βαθμοί.
- Αν πατήσετε το κουμπί ''Έλεγχος'' για περισσότερες από μία φορές στην ίδια ερώτηση, χάνετε 2 βαθμούς.

Προσοχή!!   H βαθμολογία σας θα κατοχυρωθεί αν είναι τουλάχιστον 139 βαθμοί.

    

Απάντηση:  Πηλίκο =     Υπόλοιπο =  

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτέλεσμα: 

   

Βαθμολογία:

Προσπάθειες:   

Ποσοστό: