Πρόβλημα:

Να βρείτε τις πολικές συντεταγμένες του σημείου Α

Πατήστε το κουμπί ¨Νέα σημείο"  για να δημιουργηθεί  νέα σημείο Α στο πολικό σύστημα συντεταγμένων.

- Προσπαθείστε να μαζέψετε όσους περισσότερους βαθμούς μπορείτε
- Πατήστε το κουμπί ''Νέα δεδομένα"τη συνέχεια , δώστε την απάντησή σας στο πλαίσιο , και μετά πατήστε το κουμπί ''Έλεγχος''
- Για κάθε σωστή απάντηση παίρνετε 20 βαθμούς.
- Για κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρούνται 5 βαθμοί.
- Αν πατήσετε το κουμπί ''Έλεγχος'' για περισσότερες από μία φορές στην ίδια ερώτηση, χάνετε 2 βαθμούς.

Προσοχή!!   H βαθμολογία σας θα κατοχυρωθεί αν είναι τουλάχιστον 139 βαθμοί.

    

Απάντηση:  Το σημείο Α  είναι:  Α =  (,)  (π.χ  (2,π/12) ή (-3,5*pi/12))

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτέλεσμα: 

   

Βαθμολογία:

Προσπάθειες:   

Ποσοστό: