Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Κεφάλαιο 1

Δεδομένα και Πληροφορίες Δεδομένα Οργανωμένα σε Αρχεία Σύστημα Βάσεων Δεδομένων Αρχιτεκτονικών των ΣΔΒΔ

Κεφάλαιο 2

Εννοιολογική Αναπαράσταση Δεδομένων

Κεφάλαιο 4

Βασικές έννοιες του μοντέλου Οντοτήτων Συσχετίσεων Διαμόρφωση του διαγράμματος Οντοτήτων Συσχετίσεων? Λογικός σχεδιασμός μιας Βάσης Δεδομένων?

 Ιστορικό Πρόσφατες αλλαγές Εκτύπωση Αναζήτηση

Ιστορικό: DB.FlexiLeft

Απόκρυψη μικρών αλλαγών - Αλλαγές κώδικα

13-11-2008 (20:31) από Άρης -
Αλλαγή σειρών 1-4 από:
σε:
Αλλαγή σειράς 7 από:

Κεφάλαιο 2

σε:

Κεφάλαιο 2

Αλλαγή σειρών 10-13 από:

Εργαστήριο

σε:
13-11-2008 (19:22) από Άρης -
Αλλαγή σειρών 5-7 από:
σε:
11-11-2008 (16:19) από Άρης -
Αλλαγή σειρών 4-5 από:
σε:
10-11-2008 (15:51) από 194.63.239.168 -
Αλλαγή σειρών 2-7 από:
σε:
10-11-2008 (15:41) από 194.63.239.168 -
Πρόσθεση σειρών 1-3:

Θεωρία

Εργαστήριο

Τελευταία ενημέρωση: 13-11-2008 (20:31)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης