Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Κεφάλαιο 1

Δεδομένα και Πληροφορίες Δεδομένα Οργανωμένα σε Αρχεία Σύστημα Βάσεων Δεδομένων Αρχιτεκτονικών των ΣΔΒΔ

Κεφάλαιο 2

Εννοιολογική Αναπαράσταση Δεδομένων

Κεφάλαιο 4

Βασικές έννοιες του μοντέλου Οντοτήτων Συσχετίσεων Διαμόρφωση του διαγράμματος Οντοτήτων Συσχετίσεων? Λογικός σχεδιασμός μιας Βάσης Δεδομένων?

 Ιστορικό Πρόσφατες αλλαγές Εκτύπωση Αναζήτηση

Ιστορικό: DB.HomePage

Απόκρυψη μικρών αλλαγών - Αλλαγές κώδικα

10-11-2008 (15:22) από 194.63.237.23 -
Πρόσθεση σειρών 1-2:
10-11-2008 (15:21) από 194.63.237.23 -
Πρόσθεση σειράς 1:

Σημειώσεις - Ασκήσεις Εργαστηρίου στο μάθημα Βάσεις Δεδομένων που διδάσκεται στη Γ' ΕΠΑΛ.

Τελευταία ενημέρωση: 10-11-2008 (15:22)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης