Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Βασικές Έννοιες

Μεταβλητή - Έκφραση Δομή Ακολουθίας Δομή Επιλογής Δομή Επανάληψης

Αναπαράσταση Αλγορίθμων

Διάγραμμα Ροής

Πίνακας Τιμών

Πίνακες

Μονοδιάστατοι Δισδιάστατοι Πολυδιάστατοι Αναζήτηση Ταξινόμηση Στοίβα Ουρά

Υποπρογράμματα

Συναρτήσεις Διαδικασίες Σχετικά με τις παράμετρους

Δυναμικές Δομές

Λίστες Δέντρα Γράφοι

 Ιστορικό Πρόσφατες αλλαγές Εκτύπωση Αναζήτηση

Ιστορικό: DataStructures.Base-Theory

Απόκρυψη μικρών αλλαγών - Αλλαγές κώδικα

12-02-2008 (21:03) από Aris -
Διαγραφή σειράς 0:
31-01-2008 (16:48) από 127.0.0.1 -
Αλλαγή σειρών 4-5 από:

Ονόματα Μεταβλητών και Σταθερών

σε:

Ονόματα Μεταβλητών και Σταθερών

Αλλαγή σειρών 17-18 από:

Διαχείριση Τιμής σε Μεταβλητή

σε:

Διαχείριση Τιμής σε Μεταβλητή

Αλλαγή σειρών 29-30 από:

Εκχώρηση Μέσω Εντολής ΔΙΑΒΑΣΕ

σε:

Εκχώρηση Μέσω Εντολής ΔΙΑΒΑΣΕ

Αλλαγή σειρών 43-44 από:

Εκχώρηση Μέσω Εντολής Εκχώρηση Τιμής

σε:

Εκχώρηση Μέσω Εντολής Εκχώρηση Τιμής

Αλλαγή σειρών 55-56 από:

Εμφάνιση Τιμής Μεταβλητής

σε:

Εμφάνιση Τιμής Μεταβλητής

30-01-2008 (15:18) από Aris -
Διαγραφή σειρών 54-55:

Δείτε και τις ασκήσεις?.

30-01-2008 (15:17) από Aris -
Διαγραφή σειρών 16-17:

Δείτε και τις ασκήσεις?.

Διαγραφή σειρών 42-43:

Δείτε και τις ασκήσεις?.

Αλλαγή σειρών 65-66 από:

Δείτε και τις ασκήσεις?.

σε:
30-01-2008 (15:12) από Aris - Αφαίρεση του header
Πρόσθεση σειράς 1:
30-01-2008 (15:08) από Aris - Βασικές Έννοιες - Θεωρία
Πρόσθεση σειρών 1-68:

Πριν αναπτύξουμε τις βασικές δομές αλγορίθμων θα πρέπει να γίνει μία εισαγωγή στις έννοιες Μεταβλητή, Σταθερά και Έκφραση.

Ονόματα Μεταβλητών και Σταθερών

Εδώ πρέπει να προσέξουμε τους κανόνες για να είναι ένα όνομα μεταβλητής ή σταθεράς έγκυρο.

 1. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πεζά ή κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφάβητου (α-ω, Α-Ω) και του λατινικού (a-z, A-Z)
 2. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ψηφία (0-9)
 3. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον χαρακτήρα κάτω παύλα (underscore) (_)
 4. Υποχρεωτικά πρέπει να ξεκινάμε με γράμμα

Μερικές παρατηρήσεις:

 • Δεν μας ενδιαφέρει η ορθογραφία του ονόματος
 • Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλους ειδικούς χαρακτήρες, π.χ. εισαγωγικά ("), κόμμα (,), τελεία (.), θαυμαστικό (!) κλπ.
 • Είναι καλή πρακτική το όνομα της μεταβλητής να υποδηλώνει σχέση με το περιεχόμενό της. Π.χ. αν θέλουμε να κρατήσουμε την τιμή ενός προϊόντος, θα ονομάσουμε τη μεταβλητή μας ΤΙΜΗ και όχι Κ.

Δείτε και τις ασκήσεις?.

Διαχείριση Τιμής σε Μεταβλητή

Σε έναν αλγόριθμο για εμάς οι μεταβλητές είναι εκείνες που περιέχουν τα δεδομένα εισόδου τα οποία επεξεργαζόμαστε και τελικά στις ίδιες ή σε άλλες μεταβλητές προκύπτουν οι πληροφορίες εξόδου.

Μία από τις ποιο συχνές και σημαντικές ενέργειες που γίνεται, λοιπόν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός αλγόριθμου είναι η εκχώρηση τιμών σε μεταβλητές και η εμφάνιση των τιμών αυτών. Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις εκχώρησης τιμής:

 1. Μέσω της εντολής εισόδου ΔΙΑΒΑΣΕ
 2. Μέσω εντολής εκχώρησης τιμής

Για την εμφάνιση τιμής μεταβλητής, χρησιμοποιούμε μία από τις εντολές εξόδου:

 • για αλγόριθμο: ΓΡΑΨΕ, ΕΜΦΑΝΙΣΕ, ΕΚΤΥΠΩΣΕ
 • για πρόγραμμα: ΓΡΑΨΕ

Εκχώρηση Μέσω Εντολής ΔΙΑΒΑΣΕ

Η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ ακολουθείται πάντοτε από ένα η περισσότερα ονόματα μεταβλητών. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία μεταβλητές, τότε αυτές χωρίζονται με κόμμα(,). Η εκτέλεση της εντολής οδηγεί στην είσοδο τιμών από το πληκτρολόγιο καια την εκχώρηση τους στις μεταβλητές που αναφέρονται.

Σύνταξη
ΔΙΑΒΑΣΕ λίστα-μεταβλητών
Παράδειγμα
ΔΙΑΒΑΣΕ Ποσότητα, Τιμή

Στην εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη λίστα μεταβλητών σταθερά, τελεστή ή έκφαραση. Δηλαδή, τα παρακάτω δεν είναι αποδεκτά:

ΔΙΑΒΑΣΕ "Όνομα"
ΔΙΑΒΑΣΕ 1
ΔΙΑΒΑΣΕ Α+Β
ΔΙΑΒΑΣΕ Α<-10

Δείτε και τις ασκήσεις?.

Εκχώρηση Μέσω Εντολής Εκχώρηση Τιμής

Η εντολή εκχώρησης χρησιμοποιείται για την απόδοση τιμών στις μεταβλητές κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αλγόριθμου. Μια εντολή εκχώρησης σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως εξίσωση. Στην εξίσωση το αριστερό μέλος ισούτε με το δεξιό, ενώ στην εντολή εκχώρησης η τιμή του δεξιού μέλους εκχωρείται, μεταβιβάζεται, αποδίδεται στην μεταβλητή του αριστερού μέλους. Για το λόγο αυτό ως τελεστής εκχώρησης χρησιμοποιείται το σύμβολο <- προκειμένου να διαφοροποιείται από το ίσον (=).

Σύνταξη
Όνομα_Μεταβλητής <- έκφραση
Παραδείγματα
Α <- 123
ΜΗΝΑΣ <- "Ιανουάριος'
ΕΜΒΑΔΟΝ <- Α*Β

Προσοχή. Όταν γράφουμε πρόγραμμα πρέπει να διασφαλίζουμε ότι η μεταβλητή και η έκφραση είναι του ίδιου τύπου.

Δείτε και τις ασκήσεις?.

Εμφάνιση Τιμής Μεταβλητής

Η εντολή ΓΡΑΨΕ έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση τιμών στην μονάδα εξόδου. Η χρήση της είναι κυρίως για την εμφάνιση μηνυμάτων καθώς και αποτελεσμάτων που περιέχονται στις μεταβλητές.

Σύνταξη
ΓΡΑΨΕ λίστα_στοιχείων
Παράδειγμα
ΓΡΑΨΕ "Η τετραγωνική ρίζα του",Χ," είναι:", ΡΙΖΑ

Δείτε και τις ασκήσεις?.

Τελευταία ενημέρωση: 12-02-2008 (21:03)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης