Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Βασικές Έννοιες

Μεταβλητή - Έκφραση Δομή Ακολουθίας Δομή Επιλογής Δομή Επανάληψης

Αναπαράσταση Αλγορίθμων

Διάγραμμα Ροής

Πίνακας Τιμών

Πίνακες

Μονοδιάστατοι Δισδιάστατοι Πολυδιάστατοι Αναζήτηση Ταξινόμηση Στοίβα Ουρά

Υποπρογράμματα

Συναρτήσεις Διαδικασίες Σχετικά με τις παράμετρους

Δυναμικές Δομές

Λίστες Δέντρα Γράφοι

 Ιστορικό Πρόσφατες αλλαγές Εκτύπωση Αναζήτηση

Ιστορικό: DataStructures.Loop-Theory

Απόκρυψη μικρών αλλαγών - Αλλαγές κώδικα

19-02-2008 (16:26) από Aris -
Αλλαγή σειρών 37-38 από:

Όταν αναφερόμαστε σε μονό βρόχο, εννοούμε ότι έχουμε έναν βρόχο ΓΙΑ του οποίου καμία από τις εντολές του δεν είναι βρόχος.

σε:

Όταν αναφερόμαστε σε μονό βρόχο, εννοούμε ότι έχουμε έναν βρόχο ΓΙΑ του οποίου καμία από τις εντολές του δεν είναι βρόχος.

Αλλαγή σειρών 43-47 από:

Το διάγραμμα ροής είναι ίδιο με της δομής επανάληψης «Όσο». Αυτό σημαίνει ότι για να φτιάξουμε το διάγραμμα πρέπει

  • να μετατρέψουμε τη δομή επανάληψης ΓΙΑ σε δομή επανάληψης ΟΣΟ
  • να φτιάξουμε το διάγραμμα όπως αναφέρεται στο διάγραμμα ροής για την ενότητα ΟΣΟ
σε:
19-02-2008 (16:12) από Aris -
Αλλαγή σειρών 3-8 από:

ΟΣΟ

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

ΓΙΑ

σε:
09-02-2008 (21:06) από Aris -
Πρόσθεση σειρών 1-10:

Η δομή επανάληψης επιτρέπει την εκτέλεση των εντολών, που βρίσκονται μέσα στο βρόχο της επανάληψης, περισσότερες από μία φορά. Οι επαναλήψεις ελέγχονται πάντα από συνθήκη η οποία και καθορίζει την έξοδο από το βρόχο.

ΟΣΟ

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

ΓΙΑ


Ασκήσεις?

Τελευταία ενημέρωση: 19-02-2008 (16:26)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης