Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Βασικές Έννοιες

Μεταβλητή - Έκφραση Δομή Ακολουθίας Δομή Επιλογής Δομή Επανάληψης

Αναπαράσταση Αλγορίθμων

Διάγραμμα Ροής

Πίνακας Τιμών

Πίνακες

Μονοδιάστατοι Δισδιάστατοι Πολυδιάστατοι Αναζήτηση Ταξινόμηση Στοίβα Ουρά

Υποπρογράμματα

Συναρτήσεις Διαδικασίες Σχετικά με τις παράμετρους

Δυναμικές Δομές

Λίστες Δέντρα Γράφοι

 Ιστορικό Πρόσφατες αλλαγές Εκτύπωση Αναζήτηση

Ιστορικό: DataStructures.Procedure-Exercises

Απόκρυψη μικρών αλλαγών - Αλλαγές περιεχομένου

21-04-2008 (17:12) από 194.63.239.168 -
21-04-2008 (16:45) από 194.63.239.168 -
Αλλαγή σειρών 5-6 από:
Να γράψετε δύο διαδικασίες οι οποίες θα μετατρέπουν συντεταγμένες. Η μία θα κάνει την μετατροπή από πολικές σε καρτεσιανές και η άλλη το αντίθετο. Οι πολικές εκφράζονται με τις μεταβλητές @@ρ, θ@@ και οι καρτεσιανές με τις @@x, y@@. Οι σχέσεις μεταξύ τους είναι:
σε:
Να γράψετε διαδικασία η οποία θα μετατρέπει συντεταγμένες από πολικές σε καρτεσιανές. Οι πολικές εκφράζονται με τις μεταβλητές @@ρ, θ@@ και οι καρτεσιανές με τις @@x, y@@. Οι σχέσεις μεταξύ τους είναι:
21-04-2008 (16:38) από 194.63.239.168 -
Πρόσθεση σειρών 3-15:
!! Μετατροπή Συντεταγμένων

Να γράψετε δύο διαδικασίες οι οποίες θα μετατρέπουν συντεταγμένες. Η μία θα κάνει την μετατροπή από πολικές σε καρτεσιανές και η άλλη το αντίθετο. Οι πολικές εκφράζονται με τις μεταβλητές @@ρ, θ@@ και οι καρτεσιανές με τις @@x, y@@. Οι σχέσεις μεταξύ τους είναι:

[@
x=ρ*ΣΥΝ(θ)
y=ρ*ΗΜ(θ)
@]

!! Στρατιωτική Ώρα

Γράψτε διαδικασία η οποία να μετατρέπει την ώρα από στρατιωτική μορφή (π.χ. 1738) σε 12ωρη μορφή και να την επιστρέφει (για το παράδειγμα 5:38 μμ). Να μην γίνεται έλεγχος αν η στρατιωτική μορφή της ώρας είναι έγκυρη.
Αλλαγή σειρών 29-40 από:
||1: || 10 || 50 ||
||2: || 10.5 || 50.9 ||
||3: || 11 || 51.8 ||
||4: || 11.5 || 52.7 ||
||5: || 12 || 53.6 ||
||6: || 12.5 || 54.5 ||
||7: || 13 || 55,4 ||
||8: || 13.5 || 56.3 ||
||9: || 14 || 57.2 ||
||10: || 14.5 || 58.1 ||
||11: || 15 || 59 ||
σε:
||1: ||10 ||50 ||
||2: ||10.5 ||50.9 ||
||3: ||11 ||51.8 ||
||4: ||11.5 ||52.7 ||
||5: ||12 ||53.6 ||
||6: ||12.5 ||54.5 ||
||7: ||13 ||55,4 ||
||8: ||13.5 ||56.3 ||
||9: ||14 ||57.2 ||
||10: ||14.5 ||58.1 ||
||11: ||15 ||59 ||
16-04-2008 (19:17) από 194.63.237.22 -
Διαγραφή σειρών 44-45:
! Πρόγραμμα και Διαδικασία
Αλλαγή σειρών 47-50 από:
! Μετατροπή Τμήματος Προγράμματος σε Συνάρτηση

Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα. Να βρείτε ποια τμήματα μπορούν να γίνουν διαδικασίες. Υλοποιήστε τις διαδικασίες και τροποποιήστε το πρόγραμμα ώστε να τις χρησιμοποιεί.
σε:
Τι θα εμφανίσει το παρακάτω πρόγραμμα;
Αλλαγή σειρών 50-52 από:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΣΤΑ_FIFO
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
SIZE=100
σε:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΤΙΜΩΝ
Αλλαγή σειρών 52-53 από:
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: LIST[SIZE], TOP, I, ΤΙΜΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ
σε:
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ, Δ, Ι
Πρόσθεση σειρών 54-87:
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3
Α <- Ι^2 + 1
Β <- Ι^3 - 1
ΚΑΛΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(Α, Β, Γ, Δ)
ΓΡΑΨΕ Γ, Δ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(Χ, Υ, Ζ, W)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, Υ, Ζ
ΑΡΧΗ
ΑΝ Υ-Χ<10 ΤΟΤΕ
Ζ <- 2*Χ-Υ
W <- 2*Y-X
ΑΛΛΙΩΣ
Ζ <- -2*Χ+Υ
W <- -2*Y+X
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
@]

! Μετατροπή Τμήματος Προγράμματος σε Διαδικασία

Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα. Να βρείτε ποια τμήματα μπορούν να γίνουν διαδικασίες. Υλοποιήστε τις διαδικασίες και τροποποιήστε το πρόγραμμα ώστε να τις χρησιμοποιεί.

(:source lang=glossa linenum :) [@
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΣΤΑ_FIFO
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
SIZE=100
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: LIST[SIZE], TOP, I, ΤΙΜΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ

ΑΡΧΗ
16-04-2008 (19:04) από 194.63.237.23 -
Αλλαγή σειρών 30-31 από:

σε:
Να γράψετε μία διαδικασία η οποία θα δέχεται έναν πίνακα ακεραίων 9 θέσεων και θα εκτυπώνει ένα ραβδογράφημα ανάλογα με τα περιεχόμενα του πίνακα. Π.χ. για τον πίνακα @@[6, 4, 7, 2, 1, 4, 5, 8, 3]@@, η έξοδος θα είναι:

[@
9 | *** (3)
8 | ******** (8)
7 | ***** (5)
6 | **** (4)
5 | * (1)
4 | ** (2)
3 | ******* (7)
2 | **** (4)
1 | ****** (6)
+------------------
@]
16-04-2008 (18:58) από 194.63.239.168 -
Πρόσθεση σειρών 11-27:
!! Μετατροπή Θερμοκρασιών

Να γράψετε μία διαδικασία η οποία θα διαβάζει δύο θερμοκρασίες σε βαθμούς Κελσίου. Στη συνέχεια, θα εμφανίζει την μικρότερη, την μεγαλύτερη και 9 ενδιάμεσες τιμές και τις αντίστοιχες τιμές Φαρενάιτ. Η έξοδος, π.χ. για τις τιμές 10 και 15, θα είναι μορφοποιημένη όπως παρακάτω:

||border=1 width=15%
||1: || 10 || 50 ||
||2: || 10.5 || 50.9 ||
||3: || 11 || 51.8 ||
||4: || 11.5 || 52.7 ||
||5: || 12 || 53.6 ||
||6: || 12.5 || 54.5 ||
||7: || 13 || 55,4 ||
||8: || 13.5 || 56.3 ||
||9: || 14 || 57.2 ||
||10: || 14.5 || 58.1 ||
||11: || 15 || 59 ||
Αλλαγή σειρών 30-32 από:
Να γράψετε μία διαδικασία η οποία

σε:

09-04-2008 (16:34) από 194.63.237.22 -
09-04-2008 (15:26) από 194.63.239.168 -
Πρόσθεση σειρών 1-19:
! Δημιουργία Διαδικασίας

!! Έλεγχος Εισόδου

Να δημιουργήσετε μία διαδικασία η οποία θα διαβάζει μία τιμή και θα την επιστρέφει στο κυρίως πρόγραμμα. Η διαδικασία δέχεται δύο τιμές οι οποίες αντιπροσωπεύουν το κάτω όριο και το άνω όριο όπου γίνεται δεκτή η τιμή που διαβάζει. Σε περίπτωση που η τιμή δεν βρίσκεται μέσα στο καθορισμένο εύρος τιμών να εμφανίζει σχετικό μήνυμα και να ξαναδιαβάζει την τιμή μέχρι να δοθεί μία αποδεκτή.

!! Αντιμετάθεση Τιμών

Να γράψετε μία διαδικασία η οποία θα δέχεται δύο τιμές και θα τις αντιμεταθέτει, έτσι ώστε, στη θέση της πρώτης να είναι η τιμή της δεύτερης και στη θέση της δεύτερης η τιμή της πρώτης.

!! Μορφοποίηση Εξόδου

Να γράψετε μία διαδικασία η οποία


! Πρόγραμμα και Διαδικασία

! Πίνακας Τιμών
Αλλαγή σειρών 72-74 από:
@]
σε:
@]

! Ενσωμάτωση Διαδικασίας και Προγράμματος
27-02-2008 (20:27) από Aris -
Αλλαγή σειρών 3-4 από:
Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα. Να βρείτε ποια τμήματα μπορούν να γίνουν συνάρτηση. Υλοποιήστε τις συναρτήσεις και τροποποιήστε το πρόγραμμα ώστε να τις χρησιμοποιεί.
σε:
Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα. Να βρείτε ποια τμήματα μπορούν να γίνουν διαδικασίες. Υλοποιήστε τις διαδικασίες και τροποποιήστε το πρόγραμμα ώστε να τις χρησιμοποιεί.
Αλλαγή σειράς 6 από:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΣΤΑ_LIFO
σε:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΣΤΑ_FIFO
27-02-2008 (20:26) από Aris -
Πρόσθεση σειρών 1-53:
! Μετατροπή Τμήματος Προγράμματος σε Συνάρτηση

Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα. Να βρείτε ποια τμήματα μπορούν να γίνουν συνάρτηση. Υλοποιήστε τις συναρτήσεις και τροποποιήστε το πρόγραμμα ώστε να τις χρησιμοποιεί.

(:source lang=glossa linenum :) [@
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΣΤΑ_LIFO
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
SIZE=100
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: LIST[SIZE], TOP, I, ΤΙΜΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ

ΑΡΧΗ
TOP <- 0
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ "1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ"
ΓΡΑΨΕ "2. ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ"
ΓΡΑΨΕ "3. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΙΣΤΑΣ"
ΓΡΑΨΕ "0. ΕΞΟΔΟΣ"
ΓΡΑΨΕ "ΔΩΣΤΕ ΕΠΙΛΟΓΗ (0-3):"
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝ ΕΠΙΛΟΓΗ<0 Ή ΕΠΙΛΟΓΗ>3 ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ "ΔΩΣΤΕ ΕΠΙΛΟΓΗ (0-3):"
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ>=0 Ή ΕΠΙΛΟΓΗ<=3

ΕΠΙΛΕΞΕ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1
ΓΡΑΨΕ "ΔΩΣΕ ΤΙΜΗ:"
ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΙΜΗ
ΑΝ TOP < SIZE ΤΟΤΕ
TOP <- TOP+1
LIST[TOP] <- ΤΙΜΗ
ΑΛΛΙΩΣ
ΓΡΑΨΕ "ΓΕΜΑΤΗ ΛΙΣΤΑ!"
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2
ΑΝ TOP > 0 ΤΟΤΕ
ΓΡΑΨΕ LIST[TOP]
TOP <- TOP-1
ΑΛΛΙΩΣ
ΓΡΑΨΕ "ΑΔΕΙΑ ΛΙΣΤΑ!"
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3
ΑΝ TOP > 0 ΤΟΤΕ
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ TOP ΜΕΧΡΙ 1 ΜΕ_ΒΗΜΑ -1
ΓΡΑΨΕ LIST[I]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΙΛΟΓΩΝ
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ=0
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
@]

Τελευταία ενημέρωση: 21-04-2008 (17:12)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης