Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Βασικές Έννοιες

Μεταβλητή - Έκφραση Δομή Ακολουθίας Δομή Επιλογής Δομή Επανάληψης

Αναπαράσταση Αλγορίθμων

Διάγραμμα Ροής

Πίνακας Τιμών

Πίνακες

Μονοδιάστατοι Δισδιάστατοι Πολυδιάστατοι Αναζήτηση Ταξινόμηση Στοίβα Ουρά

Υποπρογράμματα

Συναρτήσεις Διαδικασίες Σχετικά με τις παράμετρους

Δυναμικές Δομές

Λίστες Δέντρα Γράφοι

 Ιστορικό Πρόσφατες αλλαγές Εκτύπωση Αναζήτηση

Ιστορικό: DataStructures.Procedure-Theory

Απόκρυψη μικρών αλλαγών - Αλλαγές κώδικα

21-04-2008 (19:15) από 194.63.237.23 -
Πρόσθεση σειρών 89-132:
13-02-2008 (18:53) από Aris -
Αλλαγή σειρών 3-8 από:
σε:
Αλλαγή σειράς 15 από:
 • Τα ονόματα των μεταβλητών στη λίστα αυτή δεν χρειάζεται να είναι τα ίδια με εκείνα τα οποία θα χρησιμοποιεί το πρόγραμμα.
σε:
 • Τα ονόματα των μεταβλητών στη λίστα αυτή δεν χρειάζεται να είναι τα ίδια με εκείνα τα οποία θα χρησιμοποιεί το πρόγραμμα.
Αλλαγή σειρών 25-26 από:
 • Η εντολή ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ προσδιορίζει το τέλος των εντολών της συγκεκριμένης διαδικασίας.
σε:
 • Η εντολή ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ προσδιορίζει το τέλος των εντολών της συγκεκριμένης διαδικασίας.
Αλλαγή σειράς 33 από:
σε:
Αλλαγή σειρών 61-62 από:
σε:
 • Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που να προσδιορίζει τι είναι μεταβλητή εισόδου και τι εξόδου. Συνήθως, αν μία μεταβλητή της λίστας παραμέτρων αλλάξει τιμή μέσα στη διαδικασία, την ονομάζουμε μεταβλητή εξόδου γιατί αυτή η τιμή θα αντιγραφεί στην αντίστοιχη μεταβλητή στην εντολή κλήσης της διαδικασίας. Με το ίδιο σκεπτικό, οι μεταβλητές της λίστας παραμέτρων που δεν αλλάζουν τιμή, είναι οι μεταβλητές εισόδου.
Πρόσθεση σειρών 73-90:
13-02-2008 (15:16) από Aris -
Διαγραφή σειράς 57:
 • ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
Αλλαγή σειρών 59-63 από:
 • Στον 2ο τρόπο βλέπουμε να δηλώνεται μία ακόμη μεταβλητή η ΜΙΝ η οποία είναι τοπική μόνο για την συνάρτηση.
 • Στο τμήμα των εντολών προσέξτε ότι οι μεταβλητές Χ και Υ δεν παίρνουν αρχικές τιμές! Αυτό γίνεται διότι όταν κληθεί η συνάρτηση θα δώσει τιμές εκείνη τη στιγμή στις μεταβλητές.
 • Στον 1ο τρόπο το όνομα της συνάρτησης εμφανίζεται σε δύο σημεία του υποπρογράμματος. Και στα δύο του αποδίδεται μία τιμή. Όταν η συνάρτηση τελειώσει θα της έχει αποδοθεί η μία από τις δύο τιμές.
 • Στον 2ο τρόπο το όνομα της συνάρτησης εμφανίζεται μία μόνο φορά πριν το ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Είναι συνηθησμένη και λογική τακτική αυτή να είναι η τελευταία εντολή της συνάρτησης.
σε:
 • Οι μεταβλητές δεν παίρνουν αρχική τιμή μέσα στο σώμα της διαδικασίας. Αυτό γίνεται γιατί οι μεταβλητές αρχικοποιούνται με τις τιμές που έχουν οι αντίστοιχες μεταβλητές στο σημείο του προγράμματος όπου καλείται η διαδικασία. Αυτό γίνεται πιο σαφές στην κλήση της διαδικασίας παρακάτω.
 • Στις γραμμές 5, 6, 8, 14 και 17 βλέπουμε ότι οι μεταβλητές ΜΙΝ, ΜΑΧ παίρνουν κάποια τιμή. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η διαδικασία επιστρέφει τιμές στο πρόγραμμα / υποπρόγραμμα που την κάλεσε. Οι μεταβλητές Χ, Υ και Ζ δεν άλλαξαν τιμή.
13-02-2008 (15:11) από Aris -
Αλλαγή σειρών 56-64 από:
σε:
 • ΟΝΟΜΑ διαδικασίας: ΜΙΝ_ΜΑΧ
 • ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ: Χ, Υ, Ζ, ΜΙΝ, ΜΑΧ
 • ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
 • ΤΜΗΜΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ: Δηλώνονται οι μεταβλητές της λίστας παραμέτρων ως πραγματικές σύμφωνα με την εκφώνηση.
  • Στον 2ο τρόπο βλέπουμε να δηλώνεται μία ακόμη μεταβλητή η ΜΙΝ η οποία είναι τοπική μόνο για την συνάρτηση.
 • Στο τμήμα των εντολών προσέξτε ότι οι μεταβλητές Χ και Υ δεν παίρνουν αρχικές τιμές! Αυτό γίνεται διότι όταν κληθεί η συνάρτηση θα δώσει τιμές εκείνη τη στιγμή στις μεταβλητές.
 • Στον 1ο τρόπο το όνομα της συνάρτησης εμφανίζεται σε δύο σημεία του υποπρογράμματος. Και στα δύο του αποδίδεται μία τιμή. Όταν η συνάρτηση τελειώσει θα της έχει αποδοθεί η μία από τις δύο τιμές.
 • Στον 2ο τρόπο το όνομα της συνάρτησης εμφανίζεται μία μόνο φορά πριν το ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Είναι συνηθησμένη και λογική τακτική αυτή να είναι η τελευταία εντολή της συνάρτησης.
13-02-2008 (15:10) από Aris -
Πρόσθεση σειρών 55-56:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

13-02-2008 (14:18) από Aris -
Πρόσθεση σειράς 2:
13-02-2008 (13:56) από Aris -
Διαγραφή σειράς 1:
Αλλαγή σειρών 28-29 από:

Παράδειγμα: Να γράψετε διαδικασία η οποία θα δέχεται

σε:
13-02-2008 (13:48) από 194.63.239.168 -
Αλλαγή σειρών 27-28 από:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η διαδικασία δεν επιστρέφει τιμή στο πρόγραμμα ή υποπρόγραμμα που την καλεί με τον τρόπο που το κάνουν οι συναρτήσεις. Η επιστροφή τιμών γίνεται μέσω της λίστα παραμέτρων. Σωστά διαβάσατε: τιμών. Μπορεί, δηλαδή, η διαδικασία να επιστρέψει όσες τιμές θέλουμε.

σε:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η διαδικασία δεν επιστρέφει τιμή στο πρόγραμμα ή υποπρόγραμμα που την καλεί με τον τρόπο που το κάνουν οι συναρτήσεις. Η επιστροφή τιμών γίνεται μέσω της λίστα παραμέτρων. Σωστά διαβάσατε: τιμών. Μπορεί, δηλαδή, η διαδικασία να επιστρέψει όσες τιμές θέλουμε. Αυτό γίνεται δίνοντας τιμές σε κάποιες ή όλες τις μεταβλητές της λίστας παραμέτρων.

Παράδειγμα: Να γράψετε διαδικασία η οποία θα δέχεται

Διαγραφή σειρών 40-43:

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ πρέπει να είναι του ίδιου τύπου με τον τύπο που επιστρέφει η συνάρτηση. Δηλαδή, αν η συνάρτηση επιστρέφει πραγματική τιμή, η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ πρέπει να έχει δηλωθεί πραγματική.

Επιστροφή τιμών

13-02-2008 (13:37) από 194.63.239.168 -
Πρόσθεση σειρών 31-41:

Οι διαδικασίες δεν μπορούν να εκτελεστούν από μόνες τους. Δεν αποτελούν εκτελέσιμα προγράμματα. Αποτελούν, όμως, αυτόνομα τμήματα προγράμματος (υποπρογράμματα) τα οποία μπορούν να κληθούν από προγράμματα ή άλλα υποπρογράμματα.

Για να κληθεί μία διαδικασία χρησιμοποιείται η ακόλουθη εντολή στο κυρίως πρόγραμμα.

ΚΑΛΕΣΕ ΟΝΟΜΑ(ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ)
 • ΚΑΛΕΣΕ είναι η εντολή που προηγείται για να περάσει η εκτέλεση του προγράμματος στη διαδικασία ΟΝΟΜΑ.
 • ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ είναι μία λίστα μεταβλητών ή και σταθερών οι οποίες δίνονται στη διαδικασία για επεξεργασία.

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ πρέπει να είναι του ίδιου τύπου με τον τύπο που επιστρέφει η συνάρτηση. Δηλαδή, αν η συνάρτηση επιστρέφει πραγματική τιμή, η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ πρέπει να έχει δηλωθεί πραγματική.

13-02-2008 (13:22) από 194.63.239.168 -
Αλλαγή σειρών 1-31 από:

http://users.sch.gr/fergadis/images/under_construction.jpg

σε:
09-02-2008 (21:09) από Aris -
Πρόσθεση σειράς 1:

http://users.sch.gr/fergadis/images/under_construction.jpg

Τελευταία ενημέρωση: 21-04-2008 (19:15)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης