Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Βασικές Έννοιες

Μεταβλητή - Έκφραση Δομή Ακολουθίας Δομή Επιλογής Δομή Επανάληψης

Αναπαράσταση Αλγορίθμων

Διάγραμμα Ροής

Πίνακας Τιμών

Πίνακες

Μονοδιάστατοι Δισδιάστατοι Πολυδιάστατοι Αναζήτηση Ταξινόμηση Στοίβα Ουρά

Υποπρογράμματα

Συναρτήσεις Διαδικασίες Σχετικά με τις παράμετρους

Δυναμικές Δομές

Λίστες Δέντρα Γράφοι

 Ιστορικό Πρόσφατες αλλαγές Εκτύπωση Αναζήτηση

Ιστορικό: DataStructures.Sequence-Exercises

Απόκρυψη μικρών αλλαγών - Αλλαγές κώδικα

11-02-2008 (21:15) από Aris - Άσκηση - Αποστάσεις Πλανητών
Πρόσθεση σειρών 1-3:

Αποστάσεις Πλανητών

Η Γη και ο Άρης περιστρέφονται γύρω από τον Ήλιο σε κυκλικές τροχιές με ακτίνες 149.6 και 227.9 εκατομμύρια χιλιόμετρα αντίστοιχα. Γράψτε ένα πρόγραμμα που να υπολογίζει το χρόνο που χρειάζεται το φως για να φτάσει (α) από τον Ήλιο στη Γη, (β) από τον Ήλιο στον Άρη και (γ) από τη Γη στον Άρη όταν δίνεται η γωνία Γη-Ήλιος-Άρης.

Τελευταία ενημέρωση: 11-02-2008 (21:15)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης