Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Νοημοσύνη

Οι οχτώ τύποι του Gardner Τριαρχική φύση του Sternberg

 Ιστορικό Πρόσφατες αλλαγές Εκτύπωση Αναζήτηση

Οι οχτώ τύποι Νοημοσύνης του Gardner

O Gardner αναφέρεται σε τύπους νοημοσύνης και όχι σε μια ενιαία νοημοσύνη. Αναφέρει, ότι κάθε τύπος νοημοσύνης έχει τη νευροβιολογική του βάση σε συγκεκριμένο τμήμα του εγκέφαλου, συνοδεύεται από επιμέρους γνωστικές δεξιότητες και ακολουθεί μια συγκεκριμένη πορεία ανάπτυξης. Καθορίζει οκτώ τύπους που προσδιορίζουν τις διακριτές μορφές της νοημοσύνης:

  1. Η Γλωσσική νοημοσύνη βρίσκεται στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου. Αφορά την ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί αποτελεσματικά μέσω της γλώσσας για να πληροφορήσει, να καθοδηγήσει, να πείσει και να συγκινήσει τους άλλους.
  2. Η Λογικομαθηματική νοημοσύνη εδράζεται και αυτή στο αριστερό ημισφαίριο. Αναφέρεται στην ικανότητα κατανόησης και χρήσης αφηρημένων σχέσεων. Πρόκειται για τον τύπο νοημοσύνης με τον οποίο ασχολήθηκε συστηματικά ο Piaget.
  3. Η Χωρική-Οπτική νοημοσύνη εδράζεται κυρίως στο δεξί ημισφαίριο και αφορά την ικανότητα του ατόμου να προσλαμβάνει χωρικές, σχηματικές και χρωματικές πληροφορίες με ακρίβεια για να δημιουργεί με αυτές νοητικές εικόνες τις οποίες τις εκφράζει με κατασκευές και εικαστικές συνθέσεις. Στη χωρική νοημοσύνη εντάσσονται οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούν εννοιολογικούς χάρτες.
  4. Η Κιναισθητική νοημοσύνη εδράζεται στο αριστερό ημισφαίριο για τους δεξιόχειρες, αφορά την ικανότητα του ανθρώπου να χρησιμοποιεί το σώμα του για να εκφράσει ιδέες, συναισθήματα.
  5. Η Μουσική νοημοσύνη εδράζεται στο δεξί ημισφαίριο και αφορά την ικανότητα σύλληψης, διάκρισης και μετασχηματισμού των μουσικών σχημάτων, που εκφράζονται με συνθέσεις ή αποδόσεις μουσικών έργων.
  6. Η Ενδο-προσωπική νοημοσύνη αφορά την ικανότητα του ατόμου να συνειδητοποιεί, να διακρίνει, να κατονομάζει και να ελέγχει τα συναισθήματα του και με τον τρόπο αυτό να οικοδομεί την αυτοεικόνα του και να ασκεί μεταγνωστικό έλεγχο.
  7. Η Δια-προσωπική νοημοσύνη αφορά την ικανότητα του ατόμου, να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα, τις προθέσεις τις διαθέσεις των άλλων, προκειμένου να επικοινωνεί και να συνεργάζεται μαζί τους.
  8. Η Νατουραλιστική νοημοσύνη αφορά την ικανότητα του ατόμου, να αντιλαμβάνεται τον γεωφυσικό χώρο, να διακρίνει κοινά στοιχεία και κυρίαρχα μοτίβα που αφορούν τις κοινωνικοπολιτιστικές δραστηριότητες, τρόπος ομιλίας, ντύσιμο, παραγλωσσικές κινήσεις. Αυτός ο τύπος νοημοσύνης βρίσκει εφαρμογές στις συλλογές αντικειμένων. (Ματσαγγούρας, 2002: 289-296, Χατζήγεωργίου. 1999, Φλουρής, 1995).

Τελευταία ενημέρωση: 17-07-2008 (17:04)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης