Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Για τους συγγραφείς

Basic Editing Documentation Index WikiSandbox SourceBlock

Για όλους

PmWiki FAQ PmWikiPhilosophy

 Ιστορικό Πρόσφατες αλλαγές Εκτύπωση Αναζήτηση

Ιστορικό: Main.HomePage

Εμφάνιση μικρών αλλαγών - Αλλαγές κώδικα

24-12-2011 (16:55) από 10.2.32.11 -
Πρόσθεση σειρών 1-3:

Important

This web site will close as is. It will open again with the same and more content and with different structure. So, if you like something of the current content, copy it and don't link to it.

24-06-2008 (15:56) από 194.63.239.168 -
Αλλαγή σειρών 9-13 από:
σε:
09-02-2008 (20:21) από Aris -
Πρόσθεση σειρών 1-9:
09-02-2008 (19:40) από Aris -
Διαγραφή σειρών 0-2:

Αυτός ο χώρος φιλοδοξεί να γίνει μία βάση γνώσης για διάφορα μαθήματα πληροφορικής. Αυτή η βάση πιστεύω ότι μπορεί να γίνει πολύτιμος βοηθός τόσο για καθηγητές όσο και για μαθητές.

Βασιζόμενος στην τεχνολογία wiki και στην επιτυχία που έχει η συνεργασία πολλών ατόμων για τη δημιουργία τέτοιων βάσεων (π.χ. Wikipedia) προσκαλώ όσους ενδιαφέρονται να δημιουργήσουμε έναν χώρο όπου θα υπάρχει θεωρία, μεθοδολογία και ασκήσεις που όλοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουμε.

09-02-2008 (19:34) από Aris - Εισαγωγικό κείμενο
Αλλαγή σειρών 1-12 από:

Welcome to PmWiki!

A local copy of PmWiki's documentation has been installed along with the software, and is available via the documentation index.

To continue setting up PmWiki, see initial setup tasks.

The basic editing page describes how to create pages in PmWiki. You can practice editing in the wiki sandbox.

More information about PmWiki is available from http://www.pmwiki.org .

σε:

Αυτός ο χώρος φιλοδοξεί να γίνει μία βάση γνώσης για διάφορα μαθήματα πληροφορικής. Αυτή η βάση πιστεύω ότι μπορεί να γίνει πολύτιμος βοηθός τόσο για καθηγητές όσο και για μαθητές.

Βασιζόμενος στην τεχνολογία wiki και στην επιτυχία που έχει η συνεργασία πολλών ατόμων για τη δημιουργία τέτοιων βάσεων (π.χ. Wikipedia) προσκαλώ όσους ενδιαφέρονται να δημιουργήσουμε έναν χώρο όπου θα υπάρχει θεωρία, μεθοδολογία και ασκήσεις που όλοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουμε.

09-02-2008 (18:53) από 127.0.0.1 -
Διαγραφή σειράς 0:
29-01-2008 (19:08) από 127.0.0.1 -
Πρόσθεση σειράς 1:

Τελευταία ενημέρωση: 24-12-2011 (16:55)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης