Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Εισαγωγικά

Εισαγωγή στα Λ.Σ. Βασικές Δομές Η/Υ Βασικές Δομές Λ.Σ

Διεργασίες

Διεργασίες Χρονοπρογραμματισμός Συγχρονισμός

Αδιέξοδα

Μνήμη

Μονοπρογραμματισμός Εναλλαγή Εικονική Μνήμη Κατάτμηση

Είσοδος / Έξοδος

Σύστημα Αρχείων

Διεπαφή Υλοποίηση

 Ιστορικό Πρόσφατες αλλαγές Εκτύπωση Αναζήτηση

Ιστορικό: OS.Batch

Απόκρυψη μικρών αλλαγών - Αλλαγές κώδικα

29-06-2008 (11:08) από Άρης -
Πρόσθεση σειρών 1-5:

Οι αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης που συναντάμε στα Συστήματα Ομαδικής Επεξεργασίας είναι:

Τελευταία ενημέρωση: 29-06-2008 (11:08)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης