Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Εισαγωγικά

Εισαγωγή στα Λ.Σ. Βασικές Δομές Η/Υ Βασικές Δομές Λ.Σ

Διεργασίες

Διεργασίες Χρονοπρογραμματισμός Συγχρονισμός

Αδιέξοδα

Μνήμη

Μονοπρογραμματισμός Εναλλαγή Εικονική Μνήμη Κατάτμηση

Είσοδος / Έξοδος

Σύστημα Αρχείων

Διεπαφή Υλοποίηση

 Ιστορικό Πρόσφατες αλλαγές Εκτύπωση Αναζήτηση

Ιστορικό: OS.FlexiLeft

Εμφάνιση μικρών αλλαγών - Αλλαγές κώδικα

20-08-2008 (15:27) από 194.63.237.22 -
Αλλαγή σειρών 14-16 από:

Αδιέξοδα

Αδιέξοδα

σε:
20-08-2008 (10:51) από 194.63.239.168 -
Αλλαγή σειρών 23-28 από:

Είσοδος / Έξοδος

Διάδρομος? Δίσκος? Οθόνη? Modem?

σε:
17-08-2008 (19:19) από Άρης -
Πρόσθεση σειρών 23-28:

Είσοδος / Έξοδος

Διάδρομος? Δίσκος? Οθόνη? Modem?

16-08-2008 (17:32) από Άρης -
Αλλαγή σειρών 21-25 από:
σε:
24-07-2008 (11:21) από Άρης -
Αλλαγή σειράς 20 από:
σε:
22-07-2008 (19:05) από Άρης -
Πρόσθεση σειράς 18:
22-07-2008 (13:08) από Άρης -
Αλλαγή σειρών 1-6 από:

Διεργασίες - Νήματα

Γενικές Ερωτήσεις

Διεργασιακή Επικοινωνία

Συγχρονισμός Σημαφόροι

σε:
Αλλαγή σειρών 14-38 από:
σε:
20-07-2008 (19:07) από 194.63.239.168 -
Αλλαγή σειρών 1-2 από:

Διεργασίες

σε:

Διεργασίες - Νήματα

Γενικές Ερωτήσεις

20-07-2008 (19:00) από 194.63.239.168 -
20-07-2008 (18:32) από 194.63.237.23 -
Αλλαγή σειρών 7-8 από:
σε:
20-07-2008 (18:31) από 194.63.237.23 -
Διαγραφή σειράς 10:

Χρονοδρομολόγιση

20-07-2008 (18:30) από 194.63.237.23 -
Πρόσθεση σειρών 2-3:

Διεργασιακή Επικοινωνία

Αλλαγή σειρών 5-9 από:
σε:
Αλλαγή σειρών 21-22 από:
σε:
29-06-2008 (11:32) από Άρης -
Αλλαγή σειρών 22-24 από:
σε:
Πρόσθεση σειράς 30:
24-06-2008 (15:13) από 194.63.239.168 -
Αλλαγή σειράς 12 από:
[OS/SRTN | Εξυπηρέτηση με Βάση το Μικρότερο Υπόλοιπο]]
σε:
24-06-2008 (15:12) από 194.63.239.168 -

Τελευταία ενημέρωση: 20-08-2008 (15:27)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης