ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Ø     Απόφοιτος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (κατεύθυνση Φιλοσοφίας) της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1988-1992).

Ø     Απόφοιτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Τομέα Παιδαγωγικής, τουΤμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2000-2003).

Ø     Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος)

2004/σήμερα:

2003/2004:     

2002/2003:     

1994-1997:     

Γυμνάσιο Αλικιανού Χανίων

Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Χανίων

Γυμνάσιο Βενεράτου Ηρακλείου

Ιδιωτικό Ημερήσιο/Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο, Σχολές Γραφιστικής «Θαλής»  (Χανιά). 

Ø    Ξένες Γλώσσες:

 

 

Ø    Επιμόρφωση - Συνέδρια:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø    Πρακτική άσκηση στη Συμβουλευτική και στον Προσανατολισμό:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

·       Αγγλικά (Proficiency Cambridge)

·       Γερμανικά (Mittelstufe)

 

Επιμόρφωση:

·        «Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Μέση Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη» (2005).

·       «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των   Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση». Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (48 ώρες - 2003).

·       Εισαγωγική Επιμόρφωση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών. ΠΕΚ (2002).

·       «Η Μεθοδολογία της Εκπαίδευσης στο Επάγγελμα». Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leonardo da Vinci: "Συνεχιζόμενη Κατάρτιση Εργαζομένων με τη Μέθοδο της Συσσωρευτικής Άθροισης και Αξιολόγησης  Επαγγελματικών Ικανοτήτων”.  (50 ώρες - 2000/ 01).

·       Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνοδών Α.μ.Ε.Α.. ΕΙΝ (400 ώρες - 2000).

·       «Η Λογοτεχνία στη Μέση Εκπαίδευση: Ποίηση-Πεζογραφία-Θέατρο». ΠΕΚ (40 ώρες - 1996).

·       Οικολογική-Περιβαλλοντική Παιδεία. ΠΕΚ (40 ώρες - 1996).

 

Συνέδρια-Ημερίδες:

§       ΕΛΕΣΥΠ (2004): «Η Επαγγελματική Συμβουλευτική στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης και της Πολυπολιτισμικότητας».

§       ΕΛΕΣΥΠ (2003): «Τα προβλήματα της απασχόλησης και ο ρόλος της Συμβουλευτικής».

§       ΕΛΕΣΥΠ (2001): «Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην πράξη: νέες διαστάσεις και προκλήσεις».

§       Α΄ Διεθνές Συνέδριο Του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) (2001): «Οι εξελίξεις στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στην αυγή του 21ου αιώνα». Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή.

§       ΥΠΕΠΘ, Π.Ι. (2001): Παρουσίαση των προϊόντων της Ενέργειας 1.1.ε. «Επαγγελματικός Προσανατολισμός» -2 ΚΠΣ –Α΄ ΕΠΕΑΕΚ. Η συμβολή τους στην εφαρμογή.

§       ΕΛΕΣΥΠ (Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού) (2000): «Διαφορετικότητα και Ισότητα στον 21ο αιώνα και ο ρόλος της Συμβουλευτικής».

 

§       Στο Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) (75 ώρες) (2001).

§       Στη Δ/νση Σ.Ε.Π. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (275 ώρες) (2001).

§       Στον Τομέα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών  (50 ώρες) (2000/ 01).

§       Στο Κέντρο ΣΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών (30 ώρες) (2001).