Ένταση ηλεκτρικού πεδίου (1 φορτίο)

μετακινείστε το σημείο Σ, για να δείτε και να υπολογίσετε την ένταση στο σημείο Σ.

Δημιουργήθηκε 21/09/2014 - Ζαφειριάδης Φώτης - Ιστοσελίδα προσομοιώσεων:users.sch.gr/fotiszaf