Απλή Αρμονική Ταλάντωση (οριζόντια) με διάγραμμα F-x

Φώτης Ζαφειριάδης - φυσικός. Ιστοσελίδα προσομοιώσεων: users.sch.gr/fotiszaf