Απλή Αρμονική Ταλάντωση (οριζόντια) και ενέργειες (U,K,E)

Φώτης Ζαφειριάδης - φυσικός. Ιστοσελίδα προσομοιώσεων: users.sch.gr/fotiszaf