άσκηση σχολικού βιβλίου: 2.31 (σελ.80)

Είναι μία εφαρμογή Java, που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra από την διεύθυνση: http://www.geogebra.org - Φαίνεται ότι δεν εγκαταστήσατε τα Java.Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.java.com

Φ. Ζαφειριάδης, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra