Στροφική κίνηση στερεού (3 διαδοχικές κινήσεις)

Φώτης Ζαφειριάδης - φυσικός. Ιστοσελίδα προσομοιώσεων: users.sch.gr/fotiszaf