Ομαλή κυκλική κίνηση - Συναντήσεις

Το πρόγραμμα εμφανίζει 2 κινητά

που ξεκινούν ταυτόχρονα

  • μπορούν να κινούνται με την ίδια ή αντίθετη φορά
  • κινούνται έως ότου συναντηθούν

υπολογίζει:

  •   τον χρόνο συνάντησης

Πρόσθετες Πληροφορίες