Ρολόι και Ομαλή Κυκλική Κίνηση

Εμφανίζει ένα ρολόι με δείκτες.

Υπάρχει η δυνατότητα 

  • το ρολόι να τρέχει γρήγορα/αργά
  • να σταματήσει κάποια συγκεκριμένη ώρα.

Προσομοίωση

Πρόσθετες Πληροφορίες