Μαγνητική ροή

Για μία επιφάνεια που βρίσκεται μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο, ορίζεται το μέγεθος της μαγνητικής ροής Φ που έχει σχέση με τον αριθμό των δυναμικών γραμμών που διαπερνούν την επιφάνεια.

Ας θεωρήσουμε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο Β και μια επιφάνεια S η οποία έχει την δυνατότητα να στρέφεται μέσα σε αυτό το πεδίο.

Ορίζουμε μια κάθετη στην επιφάνεια (ή το κάθετο διάνυσμα της επιφάνειας S) η οποία δείχνει τον προσανατολισμό της επιφάνειας. Η γωνία που σχηματίζει αυτή η κάθετος με το Β, την ονομάζουμε γωνία α.

Όταν η επιφάνεια είναι κάθετη στις δυναμικές γραμμές και η κάθετος έχει την κατεύθυνση των δυναμικών γραμμών, η μαγνητική ροή της είναι: Φ=Β*S.

Όταν η επιφάνεια περιστραφεί από την προηγούμενη θέση, η κάθετος με το Β σχηματίζει γωνία α και η μαγνητική ροή της δίνεται από τη σχέση: 

Πρόσθετες Πληροφορίες