Εναλλασσόμενη τάση

Έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να περιστρέφεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο.

Πρόσθετες Πληροφορίες