Ένταση ηλεκτρικού πεδίου (1 φορτίο)

Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος που όταν εκεί βρεθεί ένα φορτίο q θα δεχθεί μια δύναμη Coulomb F.

 Για να προσδιορίσουμε το "μέγεθος" του ηλεκτρικού πεδίου σε διάφορα σημεία του χώρου, χρησιμοποιούμε την έννοια της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου που δίνεται από την σχέση: 

Εάν ένα ηλεκτρικό φορτίο Q βρεθεί μόνο του σε έναν χώρο δημιουργεί γύρω του ένα ηλεκτρικό πεδίο που ονομάζεται πεδίο Coulomb.

Η ένταση αυτού του ηλεκτρικού πεδίου, προσδιορίζεται από τη σχέση:

 

Το πρόγραμμα δείχνει 1 φορτίο – πηγή που βρίσκεται σε σταθερή θέση και δημιουργεί ένα ηλεκτρικό πεδίο Coulomb. Μπορούμε να μετακινήσουμε ένα σημείο Σ του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται και να δούμε το διάνυσμα της έντασης. 

προσομοίωση: ένταση ηλ. πεδίου (1 φορτίο)

Πρόσθετες Πληροφορίες