Ηλεκτρική ταλάντωση (κύκλωμα LC)

Το πρόγραμμα εμφανίζει ένα κύκλωμα LC το οποίο αρχίζει να "ταλαντώνεται". Εμφανίζονται τα φορτία στους 2 οπλισμούς και το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα. Επίσης εμφανίζονται οι γραφικές παραστάσεις q-t, i-t, Ue-t και Ub-t.

προσομοίωση

Πρόσθετες Πληροφορίες