Ομαλή κυκλική κίνηση - Συναντήσεις

Το πρόγραμμα εμφανίζει 2 κινητά που ξεκινούν ταυτόχρονα από το ίδιο σημείο ενός κύκλου. Τα κινητά μπορούν να κινούνται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα με διαφορετικές ταχύτητες.

Τα κινητά μπορούν να σταματούν όταν συναντηθούν την 1η φορά. Επίσης, η προσομοίωση υπολογίζει τον χρόνο της 1ης και 2ης συνάντησης. 

Πρόσθετες Πληροφορίες