Εικονικό Εργαστήριο - Οριζόντια Βολή (με τη βοήθεια της ελεύθερης πτώσης)

Δημιουργήθηκε με τη συνεργασία των καθηγητών: Ζαφειριάδη Φώτη, Μανδηλιώτη Σωτήρη και Ελληνούδη Γιώργου.

Το εικονικό πείραμα εμφανίζει:

 • έναν εκπυρσοκροτητή (κανόνι) που τοποθετείται σε ρυθμιζόμενο ύψος ο οποίος έχει στο εσωτερικό του μια σφαίρα
 • έναν ορθοστάτη ο οποίος σύρεται προς κάθε κατεύθυνση, από τον οποίο κρέμεται ένα αντικείμενο - στόχος
 • ένα ηλεκτρικό κύκλωμα που όταν γίνεται η εκπυρσοκρότηση απελευθερώνει το αντικείμενο-στόχο του ορθοστάτη
 • πλέγμα (πίσω από τη διάταξη)
 • το σημείο σύγκρουσης της σφαίρας με τον στόχο.
Από τον μαθητή ζητείται:
 • να επιλέξει μια αρχική ταχύτητα εκτόξευσης (την οποία θα διατηρήσει σε όλο το πείραμα)
 • να τοποθετήσει τον ορθοστάτη σε κατάλληλε θέσεις ώστε να συμβαίνει σύγκρουση της σφαίρας με τον στόχο
 • να υπολογίσει (με τη βοήθεια του πλέγματος) τις θέσεις σύγκρουσης (x,y) και να δημιουργήσει έναν Πίνακα τιμών (x,x2,y) 
 • να τοποθετήσει τις τιμές σε σύστημα αξόνων y-x2.
 • να φέρει τη καλύτερη δυνατή ευθεία και να υπολογίσει την κλίση της
 • να υπολογίσει την επιτάχυνση της βαρύτητας g

Εικονικό Πείραμα

Πρόσθετες Πληροφορίες