Εικονικό εργαστήριο - Ευθ. ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση με Διαδοχικές κινήσεις

Στο εικονικό πείραμα εμφανίζεται ένα όχημα που εκτελεί 3 διαδοχικές κινήσεις.

Τα Πειράματα 1 και 2 συνοδεύονται από ένα φύλλο εργασίας στο οποίο ο μαθητής τοποθετεί τις τιμές που πήρε από το εικονικό πείραμα, κατασκευάζει γραφικές και υπολογίζει τα αντίστοιχα μεγέθη.

Στο Πείραμα 3 εμφανίζονται δρομείς με τους οποίους μπορούν να αλλάξουν τα μεγέθη της κίνησης και μπορεί να επαναληφθεί το πείραμα με άλλες δεδομένα.

Προσομοίωση

Πρόσθετες Πληροφορίες