Νόμος Coulomb (2 φορτία)

 Νόμος Coulomb

Όταν δύο φορτία q1, q2 απέχουν μεταξύ τους απόσταση r  αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και κάθε ένα δέχεται από το άλλο μια δύναμη Coulomb, FA και FB αντίστοιχα. Αυτές οι δυνάμεις έχουν μέτρο F που δίνεται από τον νόμο του Coulomb:.

παρατηρήσεις

  1. Οι δυνάμεις Coulomb είναι απωστικές όταν τα φορτία είναι ομώνυμα και ελκτικές όταν τα φορτία είναι ετερώνυμα
  2. Οι δυνάμεις Coulomb είναι αντίθετες μεταξύ τους, σύμφωνα με τον 3ο νόμο του Νεύτωνα. (έχουν ίδια διεύθυνση, αντίθετη φορά και ίδιο μέτρο)
  3. Η Κηλ ονομάζεται ηλεκτρική σταθερά και η τιμή της για τα κενό είναι ίση με 9·109Nm2/C2.
 προσομοίωση Νόμος Coulomb (2 φορτία)

Πρόσθετες Πληροφορίες