Εικονικά Εργαστήρια Β' Λυκείου γεν

Τίτλος Περιγραφή Προσομοίωση Geogebra Φύλλα εργασίας  
 

 Νόμος του Ohm με γραφική I-V

(εικονικό πείραμα)

εμφανίζει

  • έναν μεταβλητό αντιστάτη ο οποίος συνδέεται με πηγή μεταβλητής τάσης, αμπερόμετρο και βολτόμετρο
  • το διάγραμμα Ι-V

υπολογίζει

  • την αντίσταση απο τις ενδείξεις των οργάνων
  • το διάγραμμα I-V

(εικονικό πείραμα)

   
 Phet - Δημιουργία κυκλώματος        
 Εικονικό εργαστήριο - Χαρακτηριστική καμπύλη αντιστάτη  

εμφανίζει

  • ένα απλό κύκλωμα με τροφοδοτικό και αντιστάτη
  • πραγματοποιούνται 2 πειράματα, με τα οποία παίρνονται μετρήσεις.
  • κατασκευάζεται η χαρακτηριστική καμπύλη του αντιστάτη.
   
 Εικονικό εργαστήριο - Μελέτη χαρακτηριστικής καμπύλης πηγής

εμφανίζει

  • ένα κλειστό κύκλωμα όπου πραγματοποιούνται 2 πειράματα
  • παίρνονται μετρήσεις και κατασκευάζεται η χαρακτηριστική καμπύλη της πηγής.