Προσομοιώσεις Α' Λυκείου

Η προσομοίωση εμφανίζει ένα όχημα που εκτελεί  Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση και ταυτόχρονα μπορεί να εμφανίσει τα διαγράμματα x-t, υ-t και α-t.

 

Στην προσομοίωση επιλέξτε την αρχική ταχύτητα υ0, το χρονικό διάστημα Δt, την επιτάχυνση/επιβράδυνση α, και το πρόγραμμα σχεδιάζει τις γραφικές παραστάσεις x-t, υ-t και α-t, ενώ το όχημα εκτελεί αυτή την κίνηση.

Προσομοίωση , Προσομοίωση στο Φωτόδεντρο

Πρόσθετες Πληροφορίες