Προσομοιώσεις Α' Λυκείου

Το πρόγραμμα εμφανίζει

  • ένα διάγραμμα υ-t το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε

υπολογίζει

  • τις αντίστοιχες μετατοπίσεις
  • το συνολικό διάστημα και τη μέση ταχύτητα

Προσομοίωση

Πρόσθετες Πληροφορίες