Προσομοιώσεις Α' Λυκείου

Σε μια ράβδο που είναι στερεωμένη με 2 στηρίγματα, υπάρχει πάνω της ένας άνθρωπος που μετακινείται. Αυτό που αλλάζει από θέση σε θέση είναι οι δυνάμεις στήριξης από τα στηρίγματα. Όταν ο άνθρωπος μετακινείται προς τις ακραίες θέσεις (μετά τα στηρίγματα) η ράβδος ανατρέπεται.
Η προσομοίωση εμφανίζει: 
  • μια ράβδο στερεωμένη σε 2 στηρίγματα
  • έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μετακινείται κατά μήκος της ράβδου

υπολογίζει

  • τις δυνάμεις Ν1, Ν2 για τις διάφορες θέσεις του ανθρώπου

Πρόσθετες Πληροφορίες