Το πρόγραμμα εμφανίζει

  • ένα διάγραμμα α-t, το οποίο μπορούμε να το αλλάξουμε

υπολογίζει

  • τις  αντίστοιχες ταχύτητες
  • το διάγραμμα υ-t
  • Sολ και υμ

Προσομοίωση

Πρόσθετες Πληροφορίες